< Terug naar overzicht

Kwart ziekenhuizen in het rood

Van de 92 algemene ziekenhuizen in ons land hebben er vorig jaar 26 het boekjaar met verlies afgesloten. Dat zijn er een pak minder dan de 40 ziekenhuizen die in 2013 in het rood gingen. Maar de groep met een zeer negatief bedrijfsresultaat nam toe.

De cijfers komen uit de jaarlijkse studie van Belfius over de financiële gezondheid van de ziekenhuizen. Een kwart van de algemene ziekenhuizen sloten vorig jaar het boekjaar met verlies af. Dat zijn er minder dan in 2013, toen bijna de helft in het rood gingen. Toch is er geen reden tot victorie. Van duurzaam herstel is er nog geen sprake.

Het investeringsniveau blijft hoog. In de periode 2011-2014 werden naast jaarlijkse onderhoudsinvesteringen ook belangrijke nieuwbouwprojecten opgestart, waarvan heel wat gebouwen in 2014 in gebruik werden genomen. Door het hoge investeringsritme van de afgelopen jaren is de schuldgraad gestegen van 32,6 procent in 2011 tot 36 procent in 2014. De instellingen moeten hierdoor een steeds hoger bedrag aan leningen afbetalen. Eén op de vijf ziekenhuizen kon in 2014 zijn schulden niet aflossen met de gerealiseerde cashflow. Zij moesten hiervoor putten uit financiële reserves.

Het courante bedrijfsresultaat verbeterde van 0,5 tot 1,1 procent van de omzet. Dit is weliswaar een vooruitgang, maar de marge blijft nog altijd heel klein. Er zijn minder ziekenhuizen die het boekjaar negatief afsloten. Die groep blijft toch nog altijd aanzienlijk (ruim 1 op de 4 ziekenhuizen). De groep met een zeer negatief bedrijfsresultaat neemt wel nog toe.

De omzet steeg met 3,4 procent, terwijl de loonkosten slechts toenamen met 0,5 procent. De ziekenhuizen deden zichtbare inspanningen om de personeelslasten onder controle te krijgen. De gemiddelde loonkosten daalden door een verjonging van het personeel (lagere anciënniteitslast) en een verminderde personeelsinzet in ondersteunende diensten. De personeelsinzet 'aan het bed' bleef stabiel.

De directe tewerkstelling in de algemene ziekenhuizen stagneerde in 2014. In totaal tellen de algemene ziekenhuizen 95.898 VTE in 2014 of een stijging met 0,4 procent of 380 VTE. De voorbije jaren wam deze groei nog uit op 1 à 1,5 procent.

Belfius screent de ziekenhuizen ook aan de hand van een gecombineerde test die de financiële gezondheid meet. Over een periode van vier jaar wordt gekeken naar de mate waarin ziekenhuizen voldoen aan de richtnormen voor een aantal ratio’s (effectief eigen vermogen, cashflow, liquiditeit, voldoende investeringsgraad). Daaruit komt een minder positief beeld naar voren. Het aantal ziekenhuizen dat voldoet aan geen enkel criterium, bedraagt 1 op de 4. Tegelijkertijd daalt het aantal voorzieningen dat voldoet aan alle criteria verder: slechts 15 procent van de instellingen scoort goed op alle ratio’s.

Bron: Belfius/Zorgnet Icuro

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen