< Terug naar overzicht

Marktaandeel België daalt met 20%

De Belgische economie verloor bijna 20% marktaandeel in zes jaar, meldt De Tijd. De concurrentiekracht verzwakt omdat de loonkosten per eenheid product sneller stijgen dan bij de handelspartners, stelt de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Na een zeer sterke eerste jaarhelft begint de groei van de Belgische economie te vertragen. Desondanks constateert de OESO dat de economische activiteit dit jaar met 2,9% stijgt, de beste prestatie in zes jaar. De vooruitzichten zijn echter minder rooskleurig. In 2007 zal de groei vertragen tot 2,3% en in 2008 tot 2,1%. De economische expansie is bijna volledig te danken aan de binnenlandse vraag. De stijging van de reële inkomens en de toename van de werkgelegenheid stimuleren de consumptie. Ook de bedrijfsinvesteringen stijgen flink. “Maar het aanhoudende verlies van exportmarkten toont aan dat de economie niet ten volle profiteert van de internationale heropleving”, beklemtoont de OESO. “De concurrentiekracht gemeten door de loonkosten per eenheid product in de industrie verslechtert. Dat is een gevolg van ongunstige productiviteitsontwikkelingen en lager dan verwachte loonstijgingen bij de belangrijkste handelspartners.”
Verder voorspelt de OESO een geleidelijke daling in de werkloosheidsgraad van 8,6% in 2006 tot 8% in 2008. De inflatie vertraagt dankzij de lagere olieprijzen tot zowat 1,75%. Op begrotingsvlak meent de OESO dat deze in 2007 bij een ongewijzigd beleid afstevent op een tekort van 0,2% van het bruto binnenlands product. Om het begrote overschot van 0,3% te halen, moet de overheid 1,6 miljard euro besparen. De OESO bepleit een duurzame sanering van de overheidsfinanciën via bezuinigingen op de uitgaven en een hervorming van de arbeidsmarkt, die de jobcreatie stimuleert.
De OESO-vooruitzichten houden nog geen rekening met de zware herstructurering van VW Vorst.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen