< Terug naar overzicht

Meer ongewenst gedrag op het werk

De confrontatie met lichamelijk geweld en/of ongewenst seksueel gedrag is toegenomen in de periode 2004-2007. Pestgedrag bleef ongeveer op gelijke hoogte. Dat deelt de SERV, Stichting Innovatie & Arbeid, mee.

Zowel in de werkbaarheidsenquête van 2004 als die van 2007 werd gepeild naar het ongewenst gedrag op het werk. Bij ongewenst gedrag moet niet enkel gedacht worden aan collega’s of leidinggevenden. Veelal maken ook klanten, patiënten, passagiers of leerlingen zich schuldig aan verbaal of fysiek ongewenst gedrag. Contactberoepen houden dan ook het grootste risico in om met ongewenst gedrag geconfronteerd te worden.

Meer lichamelijk geweld en ongewenst seksueel gedrag


In de werkbaarheidsenquête wordt aan de werknemers gevraagd hoe dikwijls ze de afgelopen 12 maanden op het werk te maken hadden met lichamelijk geweld, ongewenst seksueel gedrag en/of pesten. De werknemers kunnen op het enquêteformulier aangeven of dit ‘altijd’, ‘vaak’, ‘soms’ of ‘nooit’ het geval was. We spreken over een ‘confrontatie’ met ongewenst gedrag indien het ‘altijd, vaak of soms’ voorkwam.
In 2004 gaf 14,4 procent van de werknemers aan dat ze geconfronteerd werden met pestgedrag. In 2007 is dat percentage niet significant gewijzigd (14,8 procent).
Lichamelijk geweld en seksueel ongewenst gedrag daarentegen zijn significant toegenomen. Het percentage dat met lichamelijk geweld geconfronteerd werd steeg van 5,4 procent tot 7,3 procent. Het percentage dat met ongewenst seksueel gedrag geconfronteerd werd steeg van 2,1 procent tot 2,6 procent.

Zorg- en onderwijsberoepen kwetsbaar


Een analyse met de afzonderlijke beroepsgroepen toont zeer duidelijk dat werknemers met een zorg- of onderwijsfunctie de belangrijkste risicogroep vormen om met ongewenst gedrag geconfronteerd te worden: 21,3 procent werd geconfronteerd met lichamelijk geweld, 4,5 procent met ongewenst seksueel gedrag en 18,2 procent met pestgedrag.
Zorgwekkend is dat de confrontatie met ongewenst gedrag in die beroepsgroep ook toeneemt tussen 2004 en 2007. Voor lichamelijk geweld gaat het om een stijging van 15,7 procent tot 21,3 procent, en voor pestgedrag van 14,9 procent tot 18,2 procent. Voor ongewenst seksueel gedrag is het verschil tussen 2004 en 2007 niet significant.

De Vlaamse werkbaarheidsmonitor is een initiatief van de Vlaamse sociale partners en werd ontwikkeld door de Stichting Innovatie & Arbeid met de financiële steun van VIONA en het Europees Sociaal Fonds. Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op www.serv.be/werkbaarwerk. De documenten kunt u gratis downloaden.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen