< Terug naar overzicht

Meer vergunningen voor buitenlandse werknemers

Uit het jaarverslag 2008 van de dienst Migratie en Arbeidsbemiddeling van het Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie blijkt opnieuw een stijging van het aantal arbeidsvergunningen en arbeidskaarten afgeleverd aan buitenlandse arbeidskrachten in Vlaanderen. Zorgberoepen hebben daarin slechts een zeer klein aandeel.

Een buitenlandse werknemer kan in België arbeid in loondienst verrichten indien hij voorafgaand over een arbeidskaart beschikt. Er zijn drie soorten arbeidskaarten: A en C moeten door de buitenlander zelf worden aangevraagd onder strikt bepaalde voorwaarden.

De arbeidskaarten B vormen echter de allergrootste groep. Zij gelden voor één bepaald beroep in loondienst bij één welbepaalde werkgever die hiertoe vooraf een arbeidsvergunning heeft verkregen voor een (eventueel te verlengen) periode van maximaal twaalf maanden.

In 2008 werden er in Vlaanderen in totaal 52.648 toelatingen tot tewerkstelling aan buitenlandse arbeidskrachten toegekend. In 2007 waren dat er 43.934. Sinds 2000 is het totaal aantal toegekende arbeidsvergunningen en arbeidskaarten meer dan verdrievoudigd.

Van dat totaalcijfer in 2008 waren er 40.175 arbeidsvergunningen en arbeidskaarten B, dus toegekend op basis van een aanvraag tot tewerkstelling door een werkgever. Hiervan werden er 32.522 toelatingen verstrekt binnen de context van de knelpuntenregeling. Deze regeling is van toepassing voor de tien lidstaten die in 2006 en in 2007 toetraden tot de Europese Unie (Polen, Slowakije, Tsjechië, Hongarije, Litouwen, Letland, Slovenië, Estland, Roemenië en Bulgarije).

De zeer sterke toename van het toegekende aantal vergunningen is dus in grote mate toe te schrijven aan de instroom van nieuwe EU-werknemers die via het systeem van de 112 knelpuntberoepen tot onze arbeidsmarkt worden toegelaten.

Wel opletten met deze cijfers: het aantal afgeleverde arbeidskaarten en -vergunningen geeft geen juist beeld van het totale aantal buitenlandse werknemers dat in Vlaanderen is tewerkgesteld. Het overgrote aantal buitenlanders dat hier werkt, is immers vrijgesteld van de verplichting die aan te vragen, terwijl de werknemers die wel aan de verplichting onderworpen zijn soms meerdere kaarten verkrijgen voor meerdere tewerkstellingen bij één of meerdere werkgevers.

De 32.522 toelatingen voor knelpuntberoepen werden toegekend aan 24.731 werknemers en dit op basis van aanvragen door 3996 werkgevers. Het gaat hierbij om 15.367 eerste aanvragen en 17.155 hernieuwingen. Het grootste deel daarvan (21.566) wordt verstrekt voor de tuinbouwsector, waarvan al 19.836 binnen de context van seizoen- en gelegenheidswerk in de tuinbouw. De andere toelatingen hadden voornamelijk betrekking op de bouw-, de transport- en de voedingssector.

Ook voor het verplegend en verzorgend personeel stijgen de cijfers, maar ze blijven relatief gezien uiterst laag: amper negen arbeidskaarten in 2006 op een totaal van 8742 (0,10 procent), 49 in 2007 op een totaal van 25.239 (0,19 procent) en 71 toelatingen in 2008 op een totaal van 32.522 (0,21 procent). Wellicht speelt het taalprobleem bij de zorgverlening en het niet gelijkwaardig zijn van het diploma hierbij een rol.

Het nieuwe jaarverslag 2008 van de dienst Migratie is te raadplegen op www.werk.be.

HRM in de Zorgsector 2009 gaat specifiek over het thema migratie.
Klik hier voor het volledige programma

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen