< Terug naar overzicht

Minister Vanackere erkent rol zelfstandige zorgverstrekker

“Zelfstandige zorgverstrekkers hebben een rol te spelen in het Vlaamse gezondheidsbeleid. Niet alleen kunnen zij de nodige beleidsaccenten leggen ten aanzien van collega-zorgverstrekkers, maar ook bieden zij een belangrijke beleidsmeerwaarde ten overstaan van de burger-patiënt.” Met die woorden erkent minister van Welzijn, Gezondheidszorg en Gezin Steven Vanackere de rol van de zelfstandige zorgverstrekker.

De minister deed de uitspraak op het overleg zelfstandige zorgverstrekkers (13 december 2007) van de Federatie voor Vrije en Intellectuele Beroepen (FVIB). Steven Vanackere was uitgenodigd om van gedachten te wisselen over het Vlaamse Gezondheidsbeleid. Ondernemersorganisatie Unizo, waar FVIB lid van is, brengt in herinnering waarom de minister uitgenodigd werd: “De reden is de oproep die gastspreker Wim Coumans, kabinetschef van Vanackere, vorig jaar op hetzelfde overleg formuleerde naar aanleiding van Vlaanderen in Actie (VIA) – toen nog als kabinetchef van minster Vervotte. Het luik Gezondheidszorg van dat toekomstproject van de Vlaamse regering, bood op dat moment nauwelijks aanknopingspunten voor de zelfstandige zorgverstrekkers. Op verzoek van het kabinet-Vervotte werkten de beroepsorganisaties samen met FVIB aan eigen voorstellen voor VIA. Daarbij gingen ze uit van de basisgedachte dat zelfstandige zorgverstrekkers een belangrijke meerwaarde kunnen bieden aan het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid.”

Verder beklemtoont Unizo dat “FVIB en de bij haar aangesloten zelfstandige zorgverstrekkers van mening zijn dat het Vlaamse beleid vandaag nog te veel uitgaat van structuren en instellingen en te weinig aandacht heeft voor de rol van de zelfstandige zorgverstrekker. Nochtans ziet de zelfstandige zorgverstrekker voor zichzelf in de Vlaamse gezondheidszorg een belangrijke functie weggelegd, niet alleen ten aanzien van zijn eigen beroep, maar zeker ook ten overstaan van de burger (patiënt). De laagdrempeligheid en de permanente bereikbaarheid van de zelfstandige zorgverstrekkers zorgen ervoor dat zij dicht tegen de Vlaamse bevolking staan en een geschikte brug kunnen zijn voor de overheid. Door projecten in VIA, maar ook via vertegenwoordiging binnen de Vlaamse advies- en overlegstructuren, wensen de zelfstandige zorgverstrekkers het Vlaamse gezondheidsbeleid mee te sturen. Het FVIB-overleg zelfstandige zorgverstrekkers zou hiervoor het ideale aanspreekpunt vormen”.

Unizo juicht dan ook toe dat de minister nu tegemoet komt aan de vraag van de zelfstandige zorgverstrekkers om nauwer betrokken te worden in het Vlaamse welzijns- en gezondheidsbeleid, onder meer via vertegenwoordiging in advies- en overlegorganen. Daarnaast is men ook enthousiast over de uitgesproken belofte van de minister om de zelfstandige zorgverstrekker nauwer te betrekken bij het Vlaamse preventiebeleid.


(Bron: Unizo)

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen