< Terug naar overzicht

Nederlandse vakbond stemt in met generatiebestendige cao

De leden van de grootste Nederlandse vakbond in de publieke sector, ABVAKABO FNV, stemden in met een voorstel voor een nieuwe cao voor de ziekenhuizen. Daardoor werd een akkoord bereikt voor 190.000 medewerkers in Nederlandse ziekenhuizen. De nieuwe cao heeft een looptijd van 24 maanden. De medewerkers krijgen onder andere een loonsverhoging en een nieuw levensfasebudget.

Speerpunt van de vakbond bij de onderhandelingen was om de zorgsector aantrekkelijker te maken en te houden voor medewerkers van alle leeftijden. De arbeidsmarkt in de zorgsector staat de volgende jaren immers onder druk door onder andere de toenemende vergrijzing. Daarom is er gekozen de 55-plus regelingen te vervangen door een levensfasebudget voor alle medewerkers. Ziekenhuispersoneel tot 50 jaar krijgt vanaf 2010 in drie jaren oplopend 20, 30 en 35 uren extra verlof dat naar keuze kan worden ingezet. Voor werknemers vanaf 45 jaar komen er overgangsmaatregelen.
De leeftijd tot waarop werknemers nachtdiensten draaien, wordt per 1 januari 2011 aangepast van 55 naar 57 jaar. De sociale partners hebben afgesproken om tijdens de cao-termijn onderzoek te doen naar alternatieven. Als dit leidt tot aanvaardbare maatregelen voor beide partijen, dan wordt alsnog afgezien van deze leeftijdsverhoging.
De lonen stijgen dit jaar en volgend jaar met 1 procent. Naast een loonsverhoging krijgt het verplegend personeel ook een hogere eindejaarsuitkering. Die is nu 5 procent en loopt op tot 7,33 procent in december 2011. Verder veranderen de pensioenpremies. Werknemers betaalden tot nu toe meer premie dan werkgevers. Vanaf 1 juli wordt de totale premie gelijk verdeeld tussen werkgever en werknemer. Ook wordt de vergoeding voor stagiairs verhoogd naar 300 euro per maand.
De onderhandelaars van de vakbond realiseren zich dat er ook minpunten in het akkoord zitten. Zo was er veel commentaar op het werken in nachtdiensten tot 57 jaar en op de extra uren die verdwijnen als men niet vrijwillig nachtdiensten blijft draaien na 55. Daar staat tegenover dat dit akkoord een generatiebestendig akkoord is: ouderen houden vrijwel hun deel en ook voor jongeren wordt het aantrekkelijk om in het ziekenhuis te werken.

Bron: www.abvakabofnv.nl

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen