< Terug naar overzicht

Nieuw in 2009: waarmee moet HR rekening houden?

Wist u dat sinds 1 januari 2009 bedienden meer verdienen, dat leeftijd niet langer een criterium is om het loon te bepalen en dat u fiscaal gesteund wordt wanneer een medewerker een computer aankoopt? We zetten enkele belangrijke veranderingen op een rij.

Nieuwsportaal Trends maakte een mooi overzicht van wat op 1 januari 2009 veranderd is. Wij selecteerden de voor u cruciale weetjes.

4,51 pct meer loon voor bijna 400.000 bedienden


In heel wat bedrijven is op 1 januari een jaarlijkse indexering van de lonen doorgevoerd. Een kleine 400.000 bedienden, een kwart van de bedienden uit de privésector, krijgt in deze maand zowat 4,51 procent meer loon. Het gaat om de werknemers uit het grootste paritair comité (PC 218, het aanvullend nationaal paritair comité voor de bedienden).
Ook de arbeiders uit de voedingsnijverheid krijgen in januari een indexering (4,68 procent).
Andere sectoren zoals de metaalsector voeren op een ander tijdstip één indexering per jaar door, andere doen dit op verschillende vaste tijdstippen. In ongeveer 40 procent van de privésector krijgen de werknemers net zoals bij de overheid een automatische indexering bij overschrijding van de spilindex.

Leeftijd speelt geen rol meer bij verloning


Het criterium ‘leeftijd’ mag sinds 1 januari geen rol meer spelen in de bepaling van het loon. Dat is het gevolg van een Europese richtlijn over non-discriminatie. Alle cao’s die loonbarema’s bevatten op basis van leeftijdsverschillen moesten tegen 1 januari 2009 aangepast zijn. Loonverschillen mogen voortaan enkel gebaseerd zijn op niet-discriminerende criteria zoals competentie en ervaring, al zijn deze criteria indirect evenwel ook verbonden aan leeftijd.
Niet elke sector heeft al een vervangend criterium gevonden. In sommige sectoren werd gekozen voor ervaringsbarema’s, maar die vertonen verdacht veel gelijkenissen met de leeftijdsbarema’s. Minister Milquet heeft aan die sectoren al gevraagd hun huiswerk opnieuw te doen.

Fiscale steunmaatregel voor aankoop computer


Als werkgever heeft u sinds 1 januari 2009 de mogelijkheid om via eenvoudige en belastingvrije weg een computer en een internetabonnement te betalen voor werknemers met een bescheiden inkomen: een jaarlijks bruto belastbaar inkomen van maximaal 30.000 euro.
Eigenlijk gaat het om een versoepeling van een bestaande maatregel uit 2003, de pc-privé-regeling.
De werknemer koopt in de informaticawinkel het pakket van zijn keuze. Hij bezorgt de factuur aan zijn werkgever, die vervolgens het afgesproken bedrag, tot maximaal 760 euro, belastingvrij terugstort aan de werknemer.

Wettelijke pensioenleeftijd vrouwen op 65 jaar


Vanaf 1 januari ligt ook voor vrouwen de wettelijke pensioenleeftijd op 65 jaar. Tot midden 1997 lag de wettelijke pensioenleeftijd voor vrouwen op 60 jaar. Sindsdien wordt dat stelselmatig opgetrokken.
Vrouwen van wie het pensioen ingaat tussen 2006 en 2008 gaan nog op 64-jarige leeftijd op wettelijk pensioen. Vrouwen die op 31 december 2008 de pensioenleeftijd bereikt hebben, mogen dus een jaartje vroeger stoppen met werken dan de vrouwen die op 1 januari 2009 de pensioenleeftijd bereiken.

Hogere jobkorting


De jobkorting die Vlaanderen sinds 2007 uitkeert, wordt voor 2009 opgetrokken van 200 tot minstens 250 euro. In 2009 krijgt iedereen die een beroepsinkomen heeft en in het Vlaams Gewest woont, het jaarlijks belastingvoordeel. Die bedraagt 250 euro voor wie meer dan 23.000 euro activiteitsinkomen heeft. Voor wie een activiteitsinkomen heeft tussen 5500 en 23.000 euro is dat 300 euro. De korting wordt bovendien in een keer verrekend in februari. Vlaamse Brusselaars komen niet in aanmerking voor de korting.

Bron: Trends

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen