< Terug naar overzicht

Nieuw Steunpunt WSE slorpt Steunpunt WAV op

Het Steunpunt Werkgelegenheid, Arbeid en Vorming (WAV) gaat op in het nieuwe Steunpunt Werk en Sociale Economie (WSE), het infocentrum over de arbeidsmarkt.

Terwijl het Steunpunt WAV zijn reputatie vooral verwierf als draaischijf voor arbeidsmarkt- informatie, wordt van het Steunpunt WSE - als infocentrum over de arbeidsmarkt - verwacht dat het monitoring van evoluties op de arbeidsmarkt combineert met langetermijnonderzoek. Professor Luc Sels (Faculteit Economische en Toegepaste Economische Wetenschappen, KU Leuven) neemt als nieuwe hoofdpromotor-coördinator de fakkel over van Peter van der Hallen.
Het onderzoek van het Steunpunt WSE is opgebouwd rond vijf lijnen. De onderzoekslijn ‘Evoluties in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt’ legt zich toe op langetermijnonderzoek naar de determinanten van jobcreatie en jobdestructie op de Vlaamse arbeidsmarkt en de gevolgen voor de banenstructuur (o.l.v. prof. M. Goos, KU Leuven). Een tweede lijn, ‘Kwaliteit van banen en loopbanen’ onderzoekt de veranderingen in loopbaanpatronen en de determinanten en gevolgen van loopbaantransities. Hiertoe wordt ook in een nieuw Vlaams loopbaanpanel geïnvesteerd (o.l.v. prof. D. Mortelmans, Universiteit Antwerpen). Het WSE stelt met de onderzoekslijn ‘Competentiegebaseerde arbeidsmarkt’ ook expertise ter beschikking over de wijze waarop competentieontwikkeling kan bijdragen tot bredere inzetbaarheid, hogere werkzaamheid en meer concurrentiekracht (o.l.v. prof. A. De Vos, Vlerick Leuven Gent Management School). Onder de noemer ‘Activerend arbeidsmarktbeleid’ legt het zich ook toe op de meting van de netto-effectiviteit van de diverse Vlaamse activeringsmaatregelen (o.l.v. prof. I. Nicaise, KU Leuven). De onderzoekslijn ‘Sociale economie’ ten slotte ondersteunt de opbouw van een monitoringsysteem voor de sociale economie en verricht onderzoek naar het belang van innovaties in de sociale economie, de relatie tussen reguliere en sociale economie en de juridische omkadering van de sociale economie (o.l.v. prof. J. Van Steenberge, Universiteit Anrtwerpen).
De vroegere informatiekanalen zoals het tijdschrift Over.Werk en de regelmatig via e-mail verstuurde ‘arbeidsmarktflitsen’ blijven bestaan. U kan vanaf nu terecht op www.steunpuntwse.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen