< Terug naar overzicht

Nieuw toezichtsmodel voor Vlaamse ziekenhuissector

De Vlaamse Zorginspectie gaat ziekenhuizen frequenter en meer gericht controleren. Dat maakte Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bekend. De ziekenhuizen worden nu om de vijf jaar geïnspecteerd, wat een grote belasting betekent voor het personeel.

Accreditatie wint alsmaar aan terrein binnen de ziekenhuiswereld. De Vlaamse ziekenhuizen volgen daarmee niet enkel een internationale tendens, maar tonen zo vooral aan dat zij voortdurend wensen te professionaliseren. Dat komt de kwaliteit van de zorg – en dus uiteindelijk de patiëntveiligheid - ten goede, en kan de Vlaamse overheid dus enkel aanmoedigen. Het overheidstoezicht zal rekening houden met het feit of ziekenhuizen al dan niet geaccrediteerd zijn of een dergelijk proces aan het doorlopen zijn. Aangezien accreditatieorganisaties zich richten op brede doorlichtingen, kan Zorginspectie zich in haar toezicht dan concentreren op de vraag of er dag na dag een voldoende kwaliteitsniveau gehaald wordt in de concrete zorg aan de patiënt.

Zorginspectie zal de zorg gespreid in de tijd inspecteren. Dat geeft niet alleen recentere, maar ook voor meer valide toezichtsresultaten. Het risico op louter een momentopname neemt daarmee af. Het is dus niet langer zo dat eens om de vijf jaar het globale ziekenhuis wordt geïnspecteerd; op gezette tijden wordt een bepaald zorgtraject onder de loep genomen. De overheid inspecteert dus misschien frequenter, maar gerichter, en zonder dat het ziekenhuis zich intensief moet voorbereiden of het hele ziekenhuis belast wordt.

Na de inspectie van een zorgtraject, bijvoorbeeld het heelkundig zorgtraject of het zorgtraject moeder en kind, wordt een rapport opgemaakt. Dit kan leiden tot beleidsinitiatieven, zoals bijvoorbeeld de verschuiving van aandachtspunten of het formuleren van goede praktijken.

De Zorginspectie zal het toezicht ook gedifferentieerd toepassen: in ziekenhuizen waar verbetering mogelijk is of waar het risico op minder verantwoorde zorg het grootst is, zal men gerichter inspecteren. De minister heeft ook besloten dat erkenningen aan ziekenhuisdiensten kunnen worden verleend voor onbepaalde duur, tenzij problematische situaties hiervoor een tegenindicatie vormen. In dat geval blijven erkenningen slechts voor een bepaalde duur gelden. Op die manier wordt tijd vrijgemaakt die de overheid en de sector nu besteden aan de administratieve erkenningscyclus. Die tijd kan dan besteed worden aan nieuwe vormen van kwaliteitsborging.

Het nieuwe toezichtsmodel wordt de komende maanden verder uitgewerkt in afstemming met de sector, zodat implementatie tegen de zomer van 2012 mogelijk is.

Op www.zorgnetvlaanderen.be kan men het document 'Conceptuele lijnen nieuw toezichtsmodel AZ' van de Zorginspectie lezen.

Bron: Weliswaar, Zorgnet Vlaanderen

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen