< Terug naar overzicht

Ook in de non-profit stakingen op til

LBC-NVK non-profit, onderdeel van de christelijke vakbond ACV, heeft een stakingsaanzegging van onbepaalde duur ingediend. De vakbond protesteert tegen de aangekondigde zorgvernieuwingsmaatregelen van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen.

Met de stakingsaanzegging wil de vakbond zijn onvrede uiten over de plannen van Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen. Het kabinet-Vandeurzen wil in het kader van de zorgvernieuwing ook niet-vergunde zorgverstrekkers de mogelijkheid geven personen met een handicap en geplaatste jongeren op te vangen. “Daardoor zal zorg met kwaliteitseisen moeten concurreren met zorg zonder kwaliteitseisen”, klinkt het op de website van LBC-NVK.

Bovendien maakt de vakbond zich zorgen over de nieuwe financieringsregeling in de gehandicaptensector, die op 1 september 2016 van start gaat. De persoonsvolgende financiering (PVF) maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van gehandicapteninstellingen door de Vlaamse Overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget toebedeeld dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap. Daarmee kunnen zij dan naar de zorginstelling van hun keuze stappen. De PVF kadert in 'Perspectief 2020', het plan van minister Vandeurzen om de lange wachtlijsten in de sector weg te werken.

Volgens LBC-NVK betekenen de zorgvernieuwingsmaatregelen een “achteruitgang voor de sector. Alles wat we sinds het begin van de witte woede hebben opgebouwd, dreigen we te verliezen als we de regering en de werkgevers hun zin laten doordrijven."

De vakbond stelt een actieplan voor om te ijveren voor gelijke kwaliteitseisen voor alle personen met een handicap en wil ook betere personeelsnormen afdwingen. De stakingsaanzegging maakt deel uit van dat actieplan.

Bereid te praten

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen is bereid te praten met de vakbonden in de non-profit als er ongerustheid heerst bij de werknemers. “Het hele proces naar de persoonsvolgende financiering is een participatief proces waarbij ook de vakorganisaties maximaal werden betrokken”, zegt hij.

“Maar de bewering dat er zorg zonder kwaliteitseisen op komst is, klopt niet. Het is inderdaad zo, dat niet door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap vergunde zorgaanbieders een beperkt aantal personen met een handicap zullen kunnen ondersteunen. Ook aanbieders uit de kinderopvang, de bijzondere jeugdbijstand en ouderenzorg is het toegestaan om een gelimiteerd aantal personen met een handicap te ondersteunen. Het gaat daarbij echter wel om organisaties die erkend zijn via Jongerenwelzijn, Kind en Gezin of Zorg en Gezondheid. Deze volgen allemaal de kwaliteitseisen die door de Vlaamse Overheid zijn opgelegd”, aldus Vandeurzen.

“Het systeem van persoonsvolgende financiering legt de regie van de zorg in handen van de gebruiker: de cliënt stelt zijn zorgpakket samen volgens zijn noden", besluit de minister. "Dat veronderstelt dat de sociale ondernemers over enige regelluwte en flexibiliteit beschikken om op die noden een goed antwoord te kunnen bieden. Uiteraard moeten goede kwaliteit en arbeidsvoorwaarden daarbij voorop staan.”

Bron: LBC-NVK/De Redactie

 

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen