< Terug naar overzicht

Oproep proefproject bestrijding zorginfecties in RVT’s en ROB’s

De FOD Volksgezondheid lanceert een oproep tot rust- en verzorgingstehuizen, rustoorden voor bejaarden en algemene ziekenhuizen van eenzelfde geografische zone om aan een pilootproject 'Bestrijding van zorginfecties in RVT's en ROB's' deel te nemen.

De infecties met een collectieve impact, zoals MRSA of griep, vereisen bijzondere aandacht in de RVT’s en ROB’s omdat ze via de transfers van de bewoners worden verspreid van de instelling naar het ziekenhuis en omgekeerd. Er moet een coherent en aangepast beleid worden opgezet om deze problematiek in die specifieke leefomgeving van de rust- en verzorgingstehuizen en de rustoorden voor bejaarden aan te pakken. Er dienen dan ook gevalideerde, duidelijke en precieze maatregelen worden genomen op het vlak van procedures, personeel, middelen en materiaal.
Om de zorginfecties in de instellingen voor ouderen te bestrijden, richt de FOD Volksgezondheid een oproep tot de RVT’s, de ROB’s en de algemene ziekenhuizen van eenzelfde geografische zone om een pilootproject uit te voeren. Dit project zal een coördinerend ziekenhuis associëren met minstens drie en maximum acht instellingen (RVT’s, ROB’s en gemengde inrichtingen) met een voorbereidende fase van zes maanden en een uitvoeringsfase van twaalf maanden. Het voorziene budget is 100.000 euro per project, met één project per Gemeenschap en Gewest.

Meer info op https://portal.health.fgov.be
Over de inhoud van het project: Michiel Costers, 02/524.85.75, michiel.costers@health.fgov.be.
Over het administratieve deel: Valérie De Nef, 02/524.85.79, valerie.denef@health.fgov.be.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen