< Terug naar overzicht

Opzegtermijn arbeiders gezondheidsdiensten verlengd

De opzegtermijn voor contractuele arbeiders in de openbare gezondheidssector met een anciënniteit van minstens vijf jaar wordt verlengd tot drie maanden. De anciënniteit moet niet gepresteerd zijn bij eenzelfde werkgever en kan zelfs onderbroken zijn.

Het gaat hier over contractuele arbeiders in de volgende openbare diensten of instellingen: inrichtingen die aan de wet op de ziekenhuizen onderworpen zijn, psychiatrische verzorgingstehuizen, initiatieven voor beschut wonen, rust- en verzorgingstehuizen, dagverzorgingscentra, revalidatiecentra, thuisverpleging, geïntegreerde diensten thuisverzorging, diensten voor het bloed van het Rode Kruis van België, medisch-pediatrische centra en wijkgezondheidscentra.

De opzegtermijn bedraagt eveneens drie maanden voor arbeiders die zonder onderbreking bij dezelfde werkgever zijn tewerkgesteld gedurende minder dan vijf jaar en wordt met drie maanden vermeerderd vanaf de aanvang van elke nieuwe periode van vijf jaar dienst bij dezelfde werkgever.

De opzegtermijn moet worden berekend volgens de reële anciënniteit op het ogenblik dat de opzegging ingaat en begint te lopen op de eerste dag volgend op die waarin kennis van opzegging is gegeven.

Deze termijn is niet van toepassing bij ontslag tijdens de proefperiode, ontslag met het oog op brugpensioen of met het oog op het beëindigen van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd vanaf de eerste dag van de maand volgend op die waarin de werknemer de wettelijke pensioenleeftijd bereikt.

Bron: ACOD

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen