< Terug naar overzicht

Patiëntenrechten onvoldoende gerespecteerd

De rechten van de patiënt worden onvoldoende gerespecteerd, en vooral sociaal zwakkeren en oudere mensen zijn hiervan de dupe. Dat blijkt uit een enquête van het Socialistisch Ziekenfonds. Het ziekenfonds kaart hiermee deze sociale ongelijkheid aan.

Het Socialistisch Ziekenfonds organiseerde op 18 april 2008 het symposium Patiëntenrechten: wat kan beter. Het ziekenfonds maakte de balans op van zes jaar patiëntenrechten, en liet artsen, ziekenhuizen en armoedeorganisaties aan het woord. Ook de eigen leden hadden een belangrijke stem in het debat. Zij werden van december 2007 tot januari 2008 ondervraagd over de patiëntenrechten. Bijna 7000 mensen vulden de enquête in.

Uit de enquête blijkt dat de patiëntenrechten onvoldoende gekend zijn. Minder dan de helft van de patiënten is op de hoogte van zijn rechten. Ze weten niet dat ze met klachten over hun ziekenhuisverblijf bij een ombudsdienst terecht kunnen en ook niet dat ze hun medisch dossier mogen inkijken.

Patiënten worden ook onvoldoende geïnformeerd. Van de gehospitaliseerde patiënten is 65% onvoldoende ingelicht over de te verwachten kosten, en één op de vier ondervraagden is door de dokter vooraf onvoldoende geïnformeerd over de behandeling.

Patiënten zijn over het algemeen tevreden over hun ziekenhuisopname: 90% zegt menswaardig behandeld te zijn en 91% is matig tot zeer tevreden over zijn verblijf. Daartegenover staat dat bij één op de vijf patiënten die vroegen hun medisch dossier te mogen inkijken, een weigering volgde.

De enquête geeft aan dat de patiëntenrechten minder gerespecteerd worden bij financieel zwakkere mensen en ouderen. Armere mensen zijn doorgaans minder goed geïnformeerd over hun behandeling en hun factuur. Ze menen minder menswaardig behandeld te worden en zijn minder goed op de hoogte van de patiëntenrechten. Armere mensen leggen wel hun ziekenhuisfactuur vaker voor aan het ziekenfonds. Oudere mensen kennen eveneens hun rechten minder goed, maar zij zeggen wel met respect behandeld te zijn en ze zijn meer tevreden over hun ziekenhuisopname.

Het Socialistisch Ziekenfonds trekt lessen uit deze enquête. Het zal zelf meer inspanningen doen om de patiëntenrechten bekend te maken bij zijn leden. “De resultaten van de enquête bewijzen dat vooral de zwakkere groepen meer dan ooit informatie en ondersteuning nodig hebben. De gezondheidskloof tussen arm en rijk is niet alleen een kwestie van betaalbare zorg, maar ook van verstaanbare en respectvolle zorg”, zo stelt Guy Peeters, algemeen secretaris van het Socialistisch Ziekenfonds.

Het Socialistisch Ziekenfonds vraagt de zorgverstrekkers en de zorginstellingen patiëntenrechten als evident te beschouwen. Het fonds roept op tot regionaal overleg tussen artsen, ziekenhuizen en ziekenfondsen om verbeterpunten te formuleren. Ook van de overheid verwacht het Socialistisch Ziekenfonds maatregelen. De patiëntenrechten moeten afdwingbaar worden en er moet meer aandacht besteed worden aan de jaarverslagen van de federale Ombudsdienst Patiëntenrechten.

Aansluitend bij deze problematiek, pleit het Socialistisch Ziekenfonds voor meer maatregelen om de gezondheidszorg betaalbaar te houden. Net als het Verbond der Verzorgingsinstellingen, wil het ziekenfonds een volledig verbod op ereloonsupplementen in twee- en meerpersoonskamers en een beperking tot 100% van het officiële ereloon in eenpersoonskamers.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen