< Terug naar overzicht

Personeelskosten in ziekenhuizen stijgen

Het overgrote deel van de Belgische ziekenhuizen blijft financieel gezond. Maar na enkele jaren van vooruitgang was in 2006 wel sprake van een lichte verslechtering. De schuldgraad en de personeelskosten liepen op, terwijl de bezettingsgraad van de bedden daalde. Dat blijkt uit een doorlichting door Dexia Bank.

De studiedienst van Dexia Bank maakte al voor de veertiende keer een doorlichting van de ziekenhuissector. Die analyse omvat zowel de algemene, als de universitaire en de psychiatrische ziekenhuizen. De conclusie is dat het gros van de ziekenhuizen financieel gezond blijft, maar er zijn wel aandachtspunten.

Tussen 2003 en 2005 nam de schuldgraad van de instellingen stelselmatig af. In 2006 was er weer een lichte stijging, onder meer omdat de verouderde infrastructuur werd gerenoveerd.

De analisten zijn wel enigszins verontrust door de forse stijging van de personeelskosten. Terwijl de omzet van de algemene ziekenhuizen met 4,4% toenam, stegen de loonkosten met 5,6%. Dat is vooral het gevolg van nieuwe eindeloopbaanmaatregelen. De extra subsidies die daar tegenover stonden, volstaan niet om de put te dempen.

Vooral de Vlaamse ziekenhuizen moeten de komende jaren enige behoedzaamheid aan de dag leggen in hun investeringspolitiek, zo luidt het advies van Dexia. Een flink deel van het eigen vermogen van die ziekenhuizen bestaat uit investeringssubsidies. Volgens de nieuwe Vlaamse Vipa-regels mogen die niet meer meegerekend worden. De gemiddelde effectieve solvabiliteit zakt dan tot 21,2% en ligt dus onder de minimumnorm van 25%.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen