< Terug naar overzicht

Personeelsverloop blijft stabiel

Het vrijwillig personeelsverloop in België stijgt, maar het onvrijwillig verloop daalt. Net omdat deze evoluties elkaar opheffen, blijft het totale verloop stabiel.

Zebrazone, de onderzoeksinstelling van Securex, heeft recente cijfers over het personeelsverloop vrijgegeven.
Bijna één op de zes werknemers in België (16,34 procent) heeft in 2007 zijn organisatie - om welke reden dan ook - verlaten. Ook al is dit geen significante stijging ten opzichte van de vier voorgaande jaren, toch constateert men in 2007 in vergelijking met 2003 wel:

 • een graduele, significante toename (van 2,36 procent) van het vrijwillig verloop (dit is verloop geïnitieerd door de werknemer zelf). 8,24 procent van de Belgische werknemers heeft in 2007 vrijwillig zijn organisatie verlaten tegenover slechts 5,88 procent in 2003. In 2006 bedroeg dit percentage 7,04 procent.

 • een graduele, significante daling (van 2,56 procent) van het onvrijwillig verloop (dit is verloop waar de werknemer zelf geen inspraak in heeft, bijvoorbeeld gedwongen ontslag of einde contract). Het gaat om 7,40 procent in 2007 tegenover 9,04 procent in 2003.


 • Net omdat deze tegengestelde evoluties elkaar opheffen, bleef het totaal verloop relatief stabiel tussen 2003 en 2007. Deze evoluties kunnen gemakkelijk verklaard worden door de betere economische omstandigheden en de toegenomen krapte op de arbeidsmarkt.

  Nog enkele opvallende bevindingen:

 • Het percentage vrijwillig verloop is het hoogst bij jongeren en daalt naarmate de leeftijd stijgt: 16,19 procent bij de minder dan 25-jarigen en 11,97 procent bij de 25- tot 29-jarigen, tegenover slechts 2,47 procent bij de vijftigplussers.

 • Hoe meer een werknemer verdient, hoe kleiner de kans dat hij ervoor zal kiezen zijn werkgever te verlaten. Vooral bij jongeren onder de 30 jaar daalt het percentage vrijwillig verloop beduidend indien sprake is van een hoog bruto (start)salaris: 18,28 procent bij minder dan 2000 euro, 9,12 procent bij 2000-4000 euro en 3,43 procent bij 4000 euro of meer.

 • Voor generatie Y (werknemers geboren na 1980) vormt - naast een hoog loon - een bedrijfswagen blijkbaar ook een drijfveer om minder snel van werkgever te veranderen: 14,31 procent vrijwillig verloop bij jongeren zonder bedrijfswagen tegenover 8,89 procent bij jongeren met een bedrijfswagen.

 • Doorgaans hebben kleine organisaties te kampen met een hoger vrijwillig verloop dan grotere organisaties: 10,79 procent in zeer kleine organisaties (met minder dan tien werknemers), 9,14 procent in organisaties met 10-49 werknemers, 7,59 procent met 50-99 werknemers en slechts 5,82 procent in organisaties met 100-999 werknemers. Bedrijven met meer dan 1000 werknemers kennen dan weer een iets hoger verloop: zeven procent.

 • Werknemers in Vlaanderen veranderen sneller vrijwillig van werkgever dan zij die tewerkgesteld zijn in Wallonië en Brussel, maar dit geldt enkel voor werknemers met een bruto maandloon lager dan 2000 euro.

 • Hoe minder (uren) men werkt bij een bepaalde werkgever, hoe sneller men kiest voor een andere werkgever: 15,82 procent vrijwillig verloop bij werknemers die minder dan 40 procent werken tegenover 7,79 procent bij degenen die 40 procent of meer werken.

 • De sectoren (paritaire comités) waar de percentages vrijwillig verloop het hoogst zijn: het hotelbedrijf (14,73 procent), het kappersbedrijf en de schoonheidsverzorging (14,58 procent), de uitzendarbeid en de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren (12,71 procent), de zelfstandige kleinhandel (12,38 procent), het vervoer (12,32 procent) en het bouwbedrijf (11,16 procent).


 • Bron: Persbericht Zebrazone

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen