< Terug naar overzicht

Prijs Magda Dierendonck gaat naar onderzoek handschoenen verpleegkundigen

De directie Verpleging van het UZ Gent reikte voor de vijfde keer de Prijs Magda Dierendonck uit, genoemd naar het voormalige departementshoofd Verpleging. Deze prijs wil de verwetenschappelijking van de verpleegkunde in Vlaanderen stimuleren en bekroont patiëntgeoriënteerd onderzoek waarvan de resultaten een bijdrage betekenen voor de verbetering van het verpleegkundig handelen.

Een onafhankelijke jury beoordeelde twaalf ingezonden rapporten. Wetenschappelijke kwaliteit, relevantie voor de verpleegkundige praktijk, originaliteit van het onderzoek, begrijpelijkheid voor niet-wetenschappelijk opgeleiden en taal zijn de vijf criteria waarop de rapporten werden beoordeeld. Drie laureaten vielen in de prijzen.

Katrien Denys, lector aan de Hogeschool KATHO Roeselare, sleepte de hoofdprijs in de wacht en kreeg 2500 euro overhandigd voor haar onderzoek 'Het correct gebruik van niet-steriele handschoenen door verpleegkundigen in een algemeen ziekenhuis: ontwikkeling van een richtlijn, uitwerken van leermiddelen voor implementatie en onderzoek naar klinisch redeneren van verpleegkundigen'.

Mieke Deschodt, als onderzoeker verbonden aan de Universiteit van Leuven, kreeg een geldprijs van 1500 euro voor 'Effect van een geriatrisch intern liaisonteam op zorgoutcome bij oudere heupfractuurpatiënten: een gecontroleerde studie'.

Dimitri Beeckman van de Universiteit van Gent ontving 1000 euro voor zijn onderzoek 'De effectiviteit van een multifacet en op maat gesneden strategie voor het implementeren van een digitaal en op maat gesneden decubituspreventieprotocol in woonzorgcentra: een gerandomiseerde studie'.

Bron: UZ Gent

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen