< Terug naar overzicht

Rekrutering en selectie: kostenpost of investering?

Bedrijven die rekrutering en selectie als een kostenpost beschouwen, leggen de nadruk op het snel invullen van een vacature. Bedrijven die rekrutering en selectie zien als een investering, hechten vooral belang aan de kwaliteit van de kandidaat. De visie op rekrutering en selectie bepaalt bovendien ook de relatie met een externe rekruteringspartner.

Vlerick Business School onderzocht in opdracht van Federgon het rekruterings- en selectieproces van bedrijven. Is rekrutering en selectie een kostenpost of een investering? De onderzoekers gingen ook na welke de kritische succesfactoren zijn en of er een link is met het in- of outsourcen van rekrutering- en selectie-activiteiten.

Bedrijven die rekrutering en selectie als een kostenpost beschouwen, zien het vooral als een proces dat voor instroom moet zorgen en dat zo efficiënt en snel mogelijk moet draaien. Bedrijven die rekrutering en selectie veeleer zien als een investering, gaan uit van een lange-termijnvisie en benadrukken de kwaliteit van de kandidaten.

“Dit laatste sluit aan bij de visie dat het doordacht inzetten van geschikt ‘human capital’ een competitief voordeel oplevert “, commentarieert Paul Verschueren, directeur Research & Economic Affairs bij Federgon. “Dit betekent dat, naargelang rekrutering en selectie meer en meer een strategische positie krijgt binnen organisaties, deze meer als investering wordt aanschouwd. Een investeringsperspectief verruimt bovendien het kostenperspectief, omdat naast efficiëntiemaatstaven ook effectiviteit en impact worden overwogen.”

In- of outsourcen?


Nog uit het onderzoek blijkt dat het beslissingskader voor rekrutering en selectie nog vaak te beperkt is. Het topmanagement vraagt om een snel en flexibel proces tegen een goede prijs, waarna beslissingen die men maakt enkel op deze maatstaven worden afgetoetst.

Terwijl een overzicht van alle korte- en lange-termijnfactoren die het succes bepalen toelaat om meer gefundeerde beslissingen te maken. Afgezien van de invulling van een vacature, is het immers belangrijk dat men kwalitatieve kandidaten aanwerft die de organisatie op lange termijn ten goede komen. Ook gaat meer en meer aandacht naar kwalitatieve dienstverlening aan kandidaten met positieve gevolgen voor de 'employer brand'.

De kosten- of de investeringsbenadering heeft weinig invloed op de uitbestedingsgraad, maar heeft wel een impact op de uitbestedingsrelatie en de diepte van de uitbesteding.

“Bedrijven die rekrutering en selectie vanuit een kostenperspectief benaderen, hanteren deze vaak ook ten aanzien van externe partners. Men opteert eerder voor het uitbesteden van deeltaken via een contractuele regeling en dezelfde efficiëntie-maatstaven gelden voor interne en externe rekrutering en selectie-medewerkers. Een investeringsbenadering zal vaker resulteren in een langdurend partnership waarbij men de expertise van de externe partner ten volle aanwendt. We zien met andere woorden dat vooral een investeringsbenadering leidt tot een win-win-situatie en synergie voor beide partijen”, zegt professor Dirk Buyens van de Vlerick Business School.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen