< Terug naar overzicht

Rusthuisbeheerders publiceren investeringen en winsten

“We weigeren mee te gaan in het welles-nietesspelletje tussen de voor- en tegenstanders van commercialisering in de zorg”, zei Lode Van den Brande, voorzitter Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg (FOS), aan de vooravond van het Feest van de Arbeid en Rerum Novarum.

De vakbonden trokken dan samen ten strijde tegen de commercialisering van de zorg. “We willen dat het debat de ideologie overstijgt en publiceren daarom voor het eerst een financieel rapport van onze sector.”

Het rapport over de commerciële initiatieven in de ouderenzorg (profit en non-profit) zal voor het eerst de investeringen, de winsten, de personeelsomkadering en de gezelligheidsfactor van de commerciële initiatieven publiceren. Dat betekent dat er wordt nagegaan hoeveel omzet er gemiddeld in rusthuizen wordt gedraaid en wat er met de winst of de reserve wordt gedaan. Daarnaast zullen er ook andere gegevens in opgenomen worden, zoals:

■ het aantal medewerkers dat bovenop de verplichte personeelsnorm in de rusthuizen werkt

■ het type bewoners dat in de rusthuizen een stek heeft gevonden

■ hoeveel bezoekers over de vloer komen en hoeveel activiteiten worden georganiseerd.


“Binnenkort gaan we van start met het verzamelen van de gegevens. Daarna willen we op korte termijn de gegevens verwerken en in een mooie vorm gieten”, aldus Lode Van den Brande. “We hopen daarmee het debat te objectiveren en een aantal hardnekkige vooroordelen de weg uit te helpen. In elk geval kan het rapport als benchmark dienen voor de sector om het nog beter te doen. We willen deze oefening jaar na jaar herhalen.”


Geen cowboys a.u.b.


De Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg is net als de vakbonden, de overheid en alle andere betrokkenen tegen een ongebreidelde commercialisering van de ouderenzorg. FOS ziet aan de andere kant niet in wat er tegen meer ondernemerschap en marktwerking kan zijn in een sector die kreunt onder de vergrijzing en de budgettaire druk.

“Ook commerciële initiatieven verzorgen senioren uitstekend”, volgens Lode Van den Brande. “En als de overheid duidelijk is in wat de minimale kwaliteit moet zijn, een goed controlesysteem onderhoudt en ongelijke financieringen wegwerkt, zie ik eerlijk gezegd niet in waarom er zoveel heisa ontstaat over de commerciële initiatieven.”


Pro en contra


De FOS betreurt het dat het debat over commercialisering van de zorg blijft steken in verzuiling. “De grootste bekommernis lijkt het in stand houden van de macht van de zuilen te zijn. De bewoners zijn daar nu de dupe van. Het werkt, bijvoorbeeld, het ontstaan van wachtlijsten in de hand.”

Het is logisch dat er wordt gekeken naar de resultaten van commercialisering in het buitenland. Veel minder logisch is dat men dan op een simplistische manier daarmee zijn gelijk probeert te halen, terwijl men citroenen met appelen aan het vergelijken is. “We mogen trots zijn op onze sociale zekerheid en we moeten die ook toegankelijk en betaalbaar zien te houden. Daarom roept FOS op om niet blind te zijn voor de voordelen van marktwerking en ondernemerschap en er een open debat over te voeren.”


Info: Kristel Goffin, communicatieverantwoordelijke FOS, tel. 03/353.77.29 of 0475/81.61.87, kristel.goffin@seniorenzorg.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen