< Terug naar overzicht

Rusthuizensector protesteert tegen dure afrekening personeel

Eind december 2007 kregen 1060 rusthuizen een afrekening van het Riziv: samen moeten ze 38 miljoen euro terugbetalen. Per rusthuis varieert het bedrag tussen 25.000 à 40.000 euro, maar soms loopt het zelfs op tot 100.000 euro. Reden: onduidelijkheid over hoeveel personeel rusthuizen tijdens de vorige jaren mochten aanwerven.

Rusthuizen worden voor hun personeelsleden gesubsidieerd door het Riziv. Wanneer ze meer personeel aanwerven dan de norm die de overheid hen oplegt, krijgen ze daarvoor subsidies. Gemiddeld gaat het om ongeveer 5000 euro per jaar per extra personeelslid. De rusthuizen maken al drie jaar gebruik van die subsidie en konden zo de hoge werkdruk verlichten en de dagprijs lager houden.
Aan die subsidies was echter een limiet verbonden, maar de juiste hoogte daarvan was niet duidelijk. Uiteindelijk werd dat plafond toch in augustus 2007 in een KB vastgelegd. Toen bleek dat de rusthuizen tussen begin 2004 en half 2006 te veel personeel hadden aangeworven en het budget overschreden hadden. Het teveel aan voorschotten dat de rusthuizen kregen, moeten ze nu terugbetalen.
Het Riziv kondigde meteen aan dat er een overleg zou komen met de sector. Een eerste vergadering vond plaats op 10 januari. Het ging om een voorbereidende bijeenkomst, waarop de verschillende elementen van het dossier werden verzameld. Bij het Riziv benadrukt men wel dat de eindbeslissing bij de minister van Volksgezondheid ligt.
De tijd dringt echter. De rusthuizen die in beroep willen gaan tegen de terugvordering, hadden tot 19 januari de tijd. “Als er niet snel een haalbare oplossing was gekomen voor de grote sommen die de rusthuizen moesten terugbetalen, zouden zeker twintig zorgvoorzieningen naar de rechter stappen”, aldus Kurt Stabel, directeur Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg. FOS is een koepel die al meer dan tien jaar de belangen van de onafhankelijke (semi)residentiële ouderenvoorzieningen verdedigt. De Federatie telt 170 leden en vertegenwoordigt lokale en regionale dienstencentra, dagverzorgingscentra, centra voor kortverblijf, serviceflats, rust- en verzorgingstehuizen.
Twee dagen voor het verstrijken van de deadline lag er een voorlopige oplossing op tafel. Kurt Stabel: “Het gaat over een herberekening van het terug te vorderen bedrag en een dubbel voorschot in februari. In afwachting tot minister Laurette Onkelinx een definitieve beslissing neemt, geven de rusthuizen aan de overheid het voordeel van de twijfel en zien ze voorlopig af van een rechtzaak.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen