< Terug naar overzicht

Scala Corporate - De groepsverzekering voor de loontrekkende

De groepsverzekering Scala Corporate is een cafetaria plan. Dit betekent dat de werkgever een budget ter beschikking stelt van iedere aangeslotene, die hij naar eigen goeddunken verdeelt onder waarborgencombinaties die de werkgever zelf bepaalde (type pensioenplan « geleide keuze ») ofwel volledig vrij binnen het gamma van de voorgestelde waarborgen (type pensioenplan « full cafetaria »). Het pensioenreglement bepaalt deze modaliteiten. Iedere aangeslotene mag zijn waarborgen op ieder moment herzien en kan zo rekening houden met de wijzigingen in zijn persoonlijke situatie. Het saldo van het budget van iedere aangeslotene wordt dan besteed aan de opbouw van het aanvullende pensioen. Voor de werkgever, vrije keuze bij het bepalen van de parameters van de groepsverzekering: definitie van het budget: een forfaitair bedrag of een percentage van het loon, definitie van de personeelscategorie die u wenst te belonen of aan uw bedrijf te binden, De premies zijn fiscaal aftrekbaar (als beroepskosten) mits de 80%-regel wordt nageleefd. Voor de werknemer: kiezen « à la carte » Iedere verzekerde stelt vrij zijn persoonlijke waarborgen samen, afhankelijk van zijn individuele behoeften, familiale situatie (vrijgezel, gehuwd, met of zonder kinderen, .) Uitkering van een kapitaal aan rechthebbenden bij overlijden Bijkomende uitkering in geval van overlijden door ongeval Uitkering van een rente in geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval, zowel in de privé- als de werkomgeving Vrijstelling van premiebetaling met behoud van waarborgen en verdere pensioenopbouw in geval van invaliditeit Herziening van de waarborgen op elk moment. De persoonlijke leefwereld verandert immers constant: kinderen groeien op, gaan studeren, verlaten het ouderlijk huis, . Iedere werknemer kan zijn eigen beleggingspolitiek kiezen voor het opbouwen van zijn pensioenkapitaal: Verdeling van zijn spaarreserve in verschillende beleggingsvormen Wijziging op elk moment in de samenstelling van zijn portefeuille, om optimaal de markt te volgen

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen