< Terug naar overzicht

Schaarste op arbeidsmarkt op komst?

Meer dan de helft (58%) van de Belgische werkgevers voorspelt dat het in de toekomst moeilijk tot zeer moeilijk wordt om geschikte werknemers te vinden. De verwachte schaarste op de arbeidsmarkt is lager dan in 2000 (78%), maar die afname heeft vooral te maken met de minder gunstige conjunctuur en de dalende vraag naar arbeidskrachten.

Dat besluit Randstad uit zijn enquête bij 4000 werkgevers of leidinggevenden in ons land. Die zijn niet op zoek naar buitenlandse werkkrachten. Ze willen betere interne opleidingen en een hogere flexibiliteit.


Randstad-consulenten namen voor hun onderzoek ‘Hoe zien bedrijven de arbeidsmarkt in de toekomst? Beproefde recepten’ met behulp van onderzoeksbureau IMCA International, interviews af bij 4000 werkgevers en leidinggevenden uit bedrijven in België. Ze deden hetzelfde in 2000. Vergelijking met vijf jaar geleden leert dat bedrijven nog altijd moeilijk het juiste personeel vinden. Gemiddeld vreest 58% van de Belgische werkgevers dat het in de toekomst moeilijk tot zeer moeilijk wordt om goede werkkrachten te vinden voor vacante plaatsen. De cijfers zijn in Vlaanderen en Wallonië dezelfde (59% en 60%), in Brussel zijn er minder bedrijfschefs die problemen verwachten (45%).


Jan Denys, pr-manager van Randstad, stelt: “De schaarste was in 2000 groter omdat we toen op de top van de conjunctuur zaten. Dat die schaarste in Wallonië nu even groot wordt geschat als in Vlaanderen, wijst erop dat daar problemen zijn op de arbeidsmarkt.”


Belgische bedrijven zijn niet van plan het probleem op te lossen door sterker op zoek te gaan naar nieuwe arbeidskrachten, bijvoorbeeld uit lagelonenlanden als Polen. Er is veeleer vraag naar betere opleiding en verhoogde flexibiliteit van de eigen mensen. Kiest men toch voor nieuwelingen, dan gaat de voorkeur naar het vroeger laten instappen van studenten.


De vraag naar flexibiliteit is opvallend toegenomen. In 2005 vond 87% van de bedrijven flexibiliteit belangrijk tot zeer belangrijk, in 2000 was dat nog maar 81%. De stijging is een logisch gevolg van de toenemende nood van bedrijven om zich snel en soepel aan te passen.
In mindere mate is ook het mobiliteitsprobleem aan de orde: 46% noemt mobiliteit een belangrijk tot zeer belangrijk aandachtspunt voor de toekomst. In 2000 gold dit voor 48% van de ondernemingen. Het probleem blijft hoofdzakelijk beperkt tot Brussel en enkele grote steden.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen