< Terug naar overzicht

Selectie bekend van proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen

De thema’s zijn bekend waar de proeftuin voor ouderenzorg van minister Ingrid Lieten rond zal werken. Het gaat om een proeftuin waarin vernieuwende oplossingen worden gezocht voor de sterk stijgende zorgvraag.

Die zorgvraag komt vandaag, mede door de vergrijzing van onze bevolking, in een versnelling terecht. Betaalbare en toegankelijke thuis- en buurtzorg, en het vergroten van de zelfredzaamheid van ouderen, staan centraal.

Eind vorig jaar heeft het IWT, het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie, een projectoproep opengesteld voor deelname aan de proeftuin Zorginnovatieruimte Vlaanderen met als focus de ouderenzorg. De geselecteerde indieners werken rond vier deelthema’s. Per deelthema is er met de betrokken partners een platform gevormd.

De vier platformen zijn:
 • LiCalab
  Dit platform zet in op het langer thuis wonen van ouderen. Het platform richt zich naar alle ouderen en zal experimenteren met zelfstandig leven, wonen, actief ouder worden, integrale zorg en welzijn in de stad. Er wordt ingespeeld op preventie, sensibilisering en coaching om de ouderen zelfredzaam te maken.


 • Actief Zorgzame Buurt
  Dit platform situeert zich in de grootsteden Antwerpen en Brussel en wil een buurtgericht model van zorgorganisatie ontwikkelen. Het doel is het bevorderen van de levenskwaliteit bij de zorgbehoevende ouderen en hun mantelzorgers via een samenspel van informele en formele zorg.


 • InnovAGE stelt zich als doel om tegen 2020 gemiddeld twee kwaliteitsvolle levensjaren toe te voegen aan ons leven. Het platform beoogt de toename van de zorgkosten lager te houden dan de stijging van de vergrijzing, door bijvoorbeeld het aantal ziekenhuisopnames en opnames in rusthuizen te laten dalen met vijf procent binnen twee tot drie jaar. Het zal zich richten op hoe we een gepersonaliseerde, preventieve, predicatieve en participatieve gezondheidszorg kunnen stimuleren.


 • Ageing in Place
  Het algemeen doel van dit platform is ouderen zo lang mogelijk kwalitatief thuis te laten wonen door te proberen een opname in een woonzorgcentrum te voorkomen. Het gaat kijken naar de opportuniteiten van woonzorgzones in steden en gemeenten, met bijzondere aandacht voor sociaal zwakkere doelgroepen en voor de betaalbaarheid van wonen en zorg.


 • Op 19 september vindt de officiële lancering van de proeftuin plaats. De Zorginnovatieruimte Vlaanderen kreeg 10 miljoen euro aan middelen. Hiermee geeft de Vlaamse regering een krachtig signaal dat ze inzet op wetenschap en innovatie om de grote maatschappelijke noden zoals de veroudering aan te pakken. Minister Lieten geeft hiermee eveneens invulling aan belangrijke doelstellingen van Flanders’ Care, zoals het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare zorg door innovatie.

  Bron: www.flanders-care.be, Weliswaar

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen