< Terug naar overzicht

Seminarie HRM in de zorgsector
Functiedifferentiatie: Zoek de 5 verschillen!

De vierde editie van het jaarlijkse HR Square-seminarie voor de zorgsector werd een ongeëvenaard succes: meer dan 170 leidinggevenden en personeelsmedewerkers kwamen op 14 februari 2008 naar het Universitair Ziekenhuis Brussel. Meteen een signaal dat het thema functiedifferentiatie uiterst actueel is voor HRM in ziekenhuizen én rusthuizen.

Gastheer en seminarievoorzitter Raf Vandenbussche gaf de aftrap door enkele themaperspectieven op een rijtje te zetten. “Functiedifferentiatie heeft tot doel de capaciteiten zo goed mogelijk te benutten, het plezier in het werk te vergroten en de werkdruk te verminderen”, was zijn uitgangsdefinitie. Vervolgens lanceerde hij een paar smaakmakers: wat is het belang van functiedifferentiatie voor de patiënt en de zorg, maar ook voor de aantrekkingskracht op medewerkers en dus onrechtstreeks voor het capaciteitsprobleem? Verder in deze nieuwsbrief leest u meer hierover.
In de openingspresentatie schetste Marc Segers een beeld van de vroegere en huidige zorgcontext. Wat het toekomstbeeld betreft, pleitte hij ervoor om naast de traditionele hiërarchische lijn ook een klinische loopbaan te ontwikkelen. Dat zou zowel een goede zaak zijn voor de patiënten, als voor de verpleegkundigen. Hoe dit in de praktijk werkt, leest u verder in deze nieuwsbrief.
Ook in de presentatie van Jean-Paul Van Baelen was de evoluerende zorgverlening het uitgangspunt. Stijgende kosten, tekort aan personeel, technologische ontwikkelingen, gepersonaliseerde zorg en veranderende verwachtingen van de zorgconsument zijn daarin de determinanten. De verpleegkundige organisatie komt hierdoor onder druk te staan en dient aangepast te worden. Hij gaf het voorbeeld van het interdisciplinaire team in een care-continuüm.
Seminariedeelnemers op zoek naar praktijkvoorbeelden kwamen aan hun trekken door de uiteenzettingen van Marc Haspeslagh (die het strategisch traject van het Brugse AZ Sint-Jan AV deskundig toelichtte) en van Françoise Van Hoorebeke (met een verfrissende kijk op de impact van functiedifferentiatie in de institutionele ouderenzorg).
In de rand van het seminariethema leverde prof. dr. Roland Pepermans een academische bijdrage. Hij toonde aan – op basis van onderzoek door Sara De Gieter – dat ook bij zorgverleners eenvoudige zaken zoals schouderklopjes, dankwoorden of uitingen van waardering door patiënten, psychologisch zeer belonend werken.
Tijdens de slotuiteenzetting van Klaartje Theunis kon men een speld horen vallen. Als voorzitter van het Instituut Functieclassificatie kon zij up-to-date informatie verstrekken over het daar ontwikkelde stappenplan met beschrijvingen, weging, klassen en families van functies. Zij rondde af met een warm pleidooi tot samenwerking tussen alle actoren uit het werkveld. Zo te merken werd die oproep tijdens het debat, maar vooral tijdens de receptie, al opgevolgd.

Een extra editie bij HR Square nr. 54 van april 2008 geeft een overzicht van de theoretische visies en wetenschappelijke onderzoeken, maar ook van de interessante initiatieven en praktijkervaringen die door de zeven sprekers op het seminarie werden gepresenteerd.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen