< Terug naar overzicht

Stakingspiket mag bedrijfstoegang niet verhinderen

Vakbondsmilitanten mogen bij een stakingpiket de toegang tot het bedrijf fysiek niet verhinderen, of ze nu geweld gebruiken of niet. Dat leiden advocaten Bart Adriaens en Dieter Dejonghe (Claeys & Engels) af uit een analyse van de beschikkingen van de voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg naar aanleiding van de stakingen tegen het Generatiepact.

De advocaten namen 59 beschikkingen onder de loep die door 26 van de 27 voorzitters van de rechtbanken van eerste aanleg geveld werden. Ze hebben betrekking op 75 ondernemingen. Het gaat om verzoekschriften van bedrijven die vragen om bepaalde acties tijdens collectieve conflicten te verbieden. De analyse blijft beperkt tot de stakingen tegen het Generatiepact, op 7 en 28 oktober. Bijna 95% van deze verzoekschriften werd neergelegd naar aanleiding van de tweede staking op 28 oktober. Uit dat feit zou men kunnen afleiden dat de ondernemingen zich ‘gepakt’ voelden door de staking van 7 oktober en zich daarom indekten tegen de nieuw aangekondigde acties. Van de 59 verzoekschriften waren er 54 preventief.

De voorzitters aanvaardden bijna unaniem dat er bij aangekondigde stakingsacties sprake was van ‘volstrekte noodzakelijkheid’ die een eenzijdig verzoekschrift toelaat. Die volstrekte noodzakelijkheid achtten zij vereist op grond van de onmogelijkheid de tegenpartij te identificeren. Uit de analyse blijkt verder dat de voorzitters bijna unaniem vinden dat de toegang tot de onderneming fysiek niet mag verhinderd worden. Dat verbod geldt dus ook wanneer er geen fysiek geweld gebruikt wordt, vinden de voorzitters.

Er waren 11 preventieve verzoekschriften met concrete aanwijzingen dat er feitelijkheden zouden plaatsvinden. Deze werden alle gegrond verklaard. Bij de verzoekschriften zonder concrete aanwijzingen werden er 22 gegrond en 21 ongegrond verklaard. Voorts valt op dat ondernemingen soms exorbitante dwangsommen vragen bij inbreuken, maar dat de rechters die sterk afromen. De bedragen variëren van 100 euro tot 5000 euro per inbreuk. Ook vakbonden doen een beroep op eenzijdige verzoekschriften om bepaalde handelingen te verbieden. In oktober werd een onderneming het verbod opgelegd om stakende werknemers te vervangen door uitzendkrachten.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen