< Terug naar overzicht

Stappenplan voor succesvol loopbaanbeleid

Een succesvol loopbaanbeleid moet medewerkers met plezier langer doen doorwerken, en hen breder en duurzamer inzetbaar maken. Maar wat zijn de succesfactoren van zo’n beleid?

Kennisinstituut TNO ging bij een zestigtal praktijkvoorbeelden na wat succes- en faalfactoren zijn bij een loopbaanbeleid. De bronnen voor de praktijkvoorbeelden waren artikelen in vaktijdschriften en dagbladen, boeken, brochures, websites en het eigen netwerk. Er werd literatuuronderzoek gedaan. De kernvraag luidde: wat vergroot de kansen op een succesvol loopbaanbeleid door organisaties?1. Strategisch beleid: verweef het loopbaanbeleid met de strategische agenda van uw organisatie.
De strategische agenda wordt vertaald in het HR-beleid: welke functies zijn essentieel bij het realiseren van de ambities, hoeveel medewerkers op welke competentieniveau zijn dan gewenst, en wat betekent dit voor de instroom, doorstroom en uitstroom? Het loopbaanbeleid is in dat geval één van de elementen van het strategische HR-beleid.2. Gezamenlijk voordeel: leg een sterke koppeling tussen voordelen voor de organisatie en voordelen voor individuele medewerkers.
In dit onderzoek sprongen de bedrijven eruit die bewust hebben gezocht naar een wederzijds belang bij het (nieuwe) beleid. Voor de werkgever is het voordeel, bijvoorbeeld, een daling van het verzuim, minder uitval, betere inzetbaarheid en grotere flexibiliteit van werknemers. Het actieve loopbaanbeleid levert werknemers een nieuwe start in een andere functie op, binnen of buiten de eigen organisatie.
3. Preventief loopbaanbeleid: richt je op vroegtijdige interventies, op het voorkomen van problemen.
20% van het personeel vraagt 80% van de aandacht van HRM. Met die 20% is HRM curatief bezig. HRM zou zich effectiever op de 80% moeten richten, zodat de aandacht van curatief naar preventief verschuift.
4. Blijvend actief en innovatief: stop steeds opnieuw energie in al ontwikkeld beleid en stel bij waar nodig.
Organisaties waar het loopbaanbeleid al een paar jaar bovenaan op de agenda staat en waar met succes interventies zijn gepleegd, zijn doorlopend actief en innovatief. Deze organisaties voegen steeds nieuwe instrumenten toe en het beleid wordt aangepast.
5. Externe oriëntatie: zoek samenwerking met andere bedrijven.
Een bedrijf kan solistisch aan de slag gaan met loopbaanbeleid, maar het is vaak slagvaardiger als het samenwerking zoekt in een netwerk met andere bedrijven.
6. Ondersteunen van zelfsturing: stimuleer medewerkers om zélf aan hun loopbaan te werken.
Succesvol loopbaanbeleid gaat uit van de medewerker zelf.
7. Effecten van interventies: stuur op effecten en stel na afloop ook echt vast wat je hebt bereikt.
Vaak is niet bekend wat het beoogde en het gerealiseerde effect is van interventies op het loopbaangedrag. Daar denken bedrijven (te) weinig over na.


Bron: Gids voor Personeelsmanagement, samenvatting uit Gids 7/8 2008

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen