< Terug naar overzicht

Te weinig Vlaamse en te veel Franstalige artsen

Ten opzichte van het contingent artsen dat binnen de ziekteverzekering zijn activiteit mag uitoefenen, zijn er in Vlaanderen 315 artsen te kort. In de Franstalige gemeenschap, waar er geen toegangsproef voor de geneeskundestudies georganiseerd wordt, zijn er 92 artsen op overschot. Dat meldt het medische blad 'de Specialisten'.

De jongste jaren verhoogde de overheid de aantallen artsen toegelaten tot de contingentering stelselmatig. Daarnaast werd een zogenaamde 'lissage' ingevoerd om de overtallige - overwegend Franstalige - geneeskundestudenten te regelen. In principe krijgen deze studenten geen Riziv-nummer en kunnen ze dus geen curatieve geneeskunde uitoefenen. Toch integreert de 'lissage' hen in het systeem, in afwachting van een globale hervorming.

Uit een antwoord van minister Onkelinx op een parlementaire vraag van arts en senator Louis Ide (N-VA) kan afgeleid worden dat dit systeem tot een tekort aan Vlaamse artsen leidt. De Vlaamse gemeenschap haalde voor de periode 2004-2009 (de prognose loopt tot 2018) de minima voor kinder- en jeugdpsychiatrie. In de acute en urgentiegeneeskunde zijn er respectievelijk zelfs twee en zeven artsen op overschot. Maar globaal genomen, steeds ten opzichte van het contingent, zijn er wel 315 artsen te weinig. Bij de huisartsen loopt dat zelfs op tot 394.

Heel anders is de situatie in de Franstalige gemeenschap. Voor 2004-2009 is er een cumulatief overschot van 92 artsen ten opzichte van het globale contingent. In de kinder- en jeugdpsychiatrie, acute en urgentiegeneeskunde is er een overschot van respectievelijk 1, 2 en 9 artsen. Desondanks en ondanks de 'lissage' zijn er toch ook in de Franstalige gemeenschap nog 87 huisartsen te kort ten opzichte van de quota.

Verder bleek uit het antwoord van minister Onkelinx dat er sinds 2004 Riziv-nummers zijn toegekend aan 1116 buitenlandse artsen, vooral aan medische specialisten. Interne geneeskunde (258) en heelkunde (244) zijn populair. Daarnaast werken er ook 57 psychiaters, 51 gynaecologen en 39 buitenlandse kinderartsen met een Riziv-nummer in ons land, naast 294 huisartsen. Het gaat overwegend om artsen uit landen van de Europese Unie (1028). Cijfers over het aantal Belgische artsen dat sinds 2004 emigreerde, kon de minister niet geven.

Bron: de Specialisten, De Standaard

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen