< Terug naar overzicht

“Tewerkstellingskansen van mensen met een handicap en chronische ziekte onzeker”

De Vlaamse overheid wil de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP) voor tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap aanpassen. Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid vindt dat de zeer zinvolle maatregel daarmee teruggeschroefd wordt en reageert scherp tegen deze plannen van minister Muyters.

In 2009 was de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap 36,7 procent. Voor de hele beroepsbevolking was dat toen 65,8 procent. In 2007 lag de werkzaamheidsgraad van personen met een arbeidshandicap nog op 42,2 procent.

“Toch wil de Vlaamse overheid besparen op tewerkstellingsondersteunende maatregelen voor personen met een arbeidshandicap. Voor mensen met een handicap en chronische ziekte is (blijven) werken lang niet altijd evident. Maar mits een ondersteunend beleid is er voor deze mensen wel een ruime mogelijkheid om hun potentieel te benutten”, stelt het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid. “Ook de Vlaamse overheid zag dit in. Sinds 1 oktober 2008 zijn er een heleboel nieuwe tewerkstellingsondersteunende maatregelen van kracht, zoals de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP).”

Het Gebruikersoverleg wijst er echter op dat besparingen bij de Vlaamse overheid ervoor zorgen dat deze maatregel amper twee jaar na datum al wordt teruggeschroefd. “Waardoor juist de meest kwetsbare groepen worden geviseerd in de besparingen”, aldus het Gebruikersoverleg. “De overheid is zo een niet betrouwbare partner voor mensen die aan de slag zijn met een VOP én hun werkgever. Het Gebruikersoverleg Handicap betreurt de plannen van minister Muyters om hierop te besparen.”

“Een loongrens voor alle VOP-premies, versnelde degressiviteit van de premie en een evaluatiemoment na vijf jaar: dat zijn allemaal aanpassingen die de tewerkstellingskansen van mensen met een handicap en chronische ziekte op de helling zetten”, vindt het Gebruikersoverleg. “Een evaluatie na vijf jaar voor mensen met een handicap en chronische ziekte, bijvoorbeeld, is niet relevant, omdat de diagnose en de daarbij horende nood aan ondersteuningsnood dezelfde zijn of groter.”

Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid heeft al herhaaldelijk gevraagd om de tewerkstellingsondersteunende maatregelen te onderwerpen aan een grondige evaluatie, die het vertrekpunt kan zijn van eventuele aanpassingen. “Maar we kregen pas op het laatste moment, de dag voor de regeringsbeslissing, een uitnodiging om ons standpunt bekend te maken. De Vlaamse overheid maakt zich sterk inspraak van stakeholders en middenveldorganisaties mogelijk te maken. Toch werden wij niet gehoord als het gaat over aspecten die ons direct aanbelangen.”

Het Gebruikersoverleg Handicap en Arbeid vraagt aan de regering:
 • dat aanpassingen aan de VOP gebaseerd worden op een degelijke evaluatie en dat besparingslogica hierbij achterwege gelaten word.

 • dat personen met een handicap of chronische ziekte betrokken worden bij het nemen van beslissingen die de tewerkstelling van mensen met een chronische ziekte kunnen beïnvloeden.

 • Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen