< Terug naar overzicht

Tien denkpistes voor personeelstekort in rusthuizen

Op 7 november hield VDOR, de Vereniging van Directeurs van Openbare Rust- en Verzorgingshuizen, een congres te Leuven. Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de VDAB, hield een opmerkelijke toespraak. Hij reikte tien creatieve oplossingspistes aan voor het personeelstekort in de openbare rusthuizen.

Fons Leroy belichtte eerst de belangrijkste knelpunten voor de social-profitsector in Vlaanderen. Dit zijn:
 • de aantrekkelijkheid van de jobs (dus de verhouding tussen loon, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden).

 • het onevenwicht tussen de in- en uitstroom van arbeidskrachten (vooral als gevolg van een dalende instroom en een groei van het aantal arbeidsplaatsen).

 • het imago van de ouderenzorg (dat sterk moet concurreren met deze van de ziekenhuizen).


 • Als knelpunten specifiek voor de openbare rusthuizen ziet de VDAB-topman:

 • de wettelijk geregelde wervingsprocedures met diplomagebonden selectie-examens voor alle functies, zowel medische, paramedische en verzorgende, maar ook alle management-, financiële en logistieke functies.

 • de algemene huidige politieke opinievorming over het aantal ambtenaren in de openbare dienstverlening.


 • Vervolgens presenteerde Leroy tien denkpistes die kunnen leiden tot oplossingen:

 • Voorbereiding op overheidsexamens

 • Voor de lagere ambtenarenfuncties kan de VDAB werkzoekenden voorbereiden op de selectie-examens via opleidingen. De VDAB deed al ervaring op met dergelijke projecten voor de lokale politie en de civiele bescherming.
 • Een uniek VDAB-aanspreekpunt voor HR-problemen

 • De VDAB heeft slechts een beperkt zicht op de reële vacatures in de ouderenzorg. Leroy is van plan om een gerichte accountwerking social profit te installeren om directe contacten en samenwerkingen met de openbare rusthuizen te realiseren.
 • ‘Mijn VDAB’

 • De HR-verantwoordelijken van de openbare rusthuizen kennen het bestaande VDAB-instrumentarium niet. Dit is een eerste concreet actiepunt in de samenwerking.
 • Rekruteer mét VDAB

 • De rusthuizen rekruteren vooral via andere kanalen dan de VDAB. Leroy nodigt de werkgevers hiertoe uit en vraagt meteen feedback over deze dienstverlening.
 • Promoot uzelf

 • Werkgevers kunnen meer participeren aan VDAB-acties zoals een banenmarkt of jobdates, zich promoten bij de jeugd met doe- en kijkdagen, maar ook rekruteren via de eigen werknemers.
 • Weet u dat…

 • De VDAB op jaarbasis ongeveer 7000 cursisten in opleiding heeft specifiek voor social profit. Het plaatselijke VDAB-kantoor kan informatie verstrekken over de cursisten die in de regio opleiding volgen.
 • Inventariseer personeelsbehoeften, plan vooruit, denk aan een bedrijfsoverkoepelende opleiding op maat.

 • VDOR kan gerichte en specifieke opleidingen en projecten op maat opzetten in samenwerking met de VDAB.
 • Werk aan een diversiteitsbeleid

 • Doe bij de uitvoering van een diversiteitsplan een beroep op de diensten van VDAB zoals vijftigplus-clubs, jobcoaching, opleidingen Nederlands voor anderstaligen, hulp bij aanwerving en loopbaandienstverlening.
 • Gerichte screeningsacties

 • De VDAB onderneemt in 2009 in samenwerking met VIVO acties tot gerichte screeningen van de arbeidsmarktreserve. Het is belangrijk dat de VDAB daarvoor de vacatures kent.
 • Durf traditionele processen veranderen

 • Denk aan concepten zoals deeltijds leren/deeltijds werken.

  Meer info op 0800 30 700 en op www.vdab.be.

  Lees meer over

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen