< Terug naar overzicht

UZ Gent en UZ Brussel gaan nauwer samenwerken

Een nauwere samenwerking tussen het Universitair Ziekenhuis Gent en het Universitair Ziekenhuis Brussel moet leiden tot betere patiëntenzorg, een efficiënter logistiek beheer en uitwisseling in onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. We vroegen aan Mario Naeye, HR-manager UZ Gent, wat dit betekent voor HRM.

De drijvende kracht achter deze samenwerking is de goede relatie en het wederzijds vertrouwen tussen de artsen van beide ziekenhuizen. De doelstellingen zijn verbetering van kwaliteit, dienstverlening en toegankelijkheid door uitwisseling van expertise, complementariteit en schaalvergroting.

Concreet focust de samenwerking zich op drie belangrijke domeinen:Een betere patiëntenzorg

De werkwijze van zorgverleners wordt transparant en geüniformeerd. Ook kan een zorgverlener als consulent bij het partnerziekenhuis worden ingeschakeld. Dit kan vooral nuttig zijn bij hooggespecialiseerde zorgen of zeldzame aandoeningen. Bovendien is het partnerziekenhuis de eerste keuze wanneer een doorverwijzing noodzakelijk is.Opleiding en wetenschappelijk onderzoek

De ziekenhuizen zullen in dit kader (medische) expertise uitwisselen, samen onderzoek voeren en gezamenlijke opleidingsprogramma’s opzetten. Het partnerziekenhuis staat eveneens open voor artsen die zich willen bekwamen in nieuwe technieken en voor artsen-specialisten in opleiding die daar een deel van hun stage willen lopen.


Administratief en logistiek beheer

Om de dienstverlening te optimaliseren, kunnen beide instellingen samenwerken op het vlak van informatica, logistiek, technische dienstverlening of consulting.Het raamakkoord is geen exclusieve overeenkomst. Het partnerschap wordt voor onbepaalde duur afgesloten en jaarlijks geëvalueerd. Beide organisaties behouden hun eigenheid en autonomie. Uiteraard blijft ook de keuzevrijheid van de patiënt gerespecteerd.


“Voor HRM betekent dit een nog nauwere informatie-uitwisseling tussen de beide directies op het vlak van arbeidsvoorwaardenbeleid en andere HR-policies”, aldus Mario Naeye, HR-manager UZ Gent. “Zonder de eigenheid van de beide instellingen te verloochenen, wordt er gestreefd naar pragmatische oplossingen voor het gemeenschappelijk inzetten van medische en paramedische experts. Het hoeft geen betoog dat UZ Gent en UZ Brussel als universitaire instellingen dezelfde waarden hoog in het vaandel houden: topklinische zorg en wetenschappelijke innovatie. Het gezamenlijk inzetten van onze schaarse resources om deze waarden te realiseren, is een topprioriteit voor beide HR-directies.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen