< Terug naar overzicht

Vakbond voorspelt onweer over eindeloopbaandebat

De vakbonden ACV en ABVV zijn niet te spreken over de voorlopige werkteksten van federaal minister van Werk Freya Van den Bossche in het eindeloopbaandebat.

De vakbonden aanvaarden niet dat tegelijk aan het brugpensioen en het Canada Dry-systeem zal worden geraakt.
“Dan wordt het naakte ontslag zo stilaan het enige alternatief bij herstructureringen”, vreest ACV-voorzitter Luc Cortebeeck. Hij weigert te onderhandelen zolang de fiscale discriminatie van bruggepensioneerden blijft bestaan en dreigt met een nationale 24-urenstaking in de herfst.

Tegen eind juli maken de werkgroepen rond het eindeloopbaandebat een verslag op dat als basistekst zal dienen voor de onderhandelingen die vanaf medio september beginnen. De federale beleidsverklaring moet rond zijn op 11 oktober. Maar het is bijzonder twijfelachtig of er wel een akkoord komt, want ACV en ABVV zijn het over zowat alle punten met de regering oneens. Luc Cortebeeck dreigt ermee niet naar de onderhandelingstafel te trekken, het ABVV laat iets meer marge.

De bonden pikken het niet dat Van den Bossche tegelijk het brugpensioen en de Canada Dry-regeling zo streng wil herzien. Ze vrezen dat op die manier bij herstructureringen alleen het naakte ontslag over blijft als triest alternatief. Het voorstel om het conventioneel brugpensioen pas na 40 jaar te laten lopen, ligt zwaar op de maag. Vele deeltijds werkenden (vrouwen), bedienden en personen met een gemengde loopbaan zullen daardoor geen beroep kunnen doen op deze pensioenvorm. Verder storen de vakbonden er zich aan dat de regering het voltijds tijdskrediet wil beperken tot 1 jaar, “op het moment dat iedereen erkent dat er behoefte is aan een betere combinatie van werk en gezinsleven” (zo lezen we op de ABVV-site).

Het ACV noemt het weinig zinvol dat al wie geen 40 jaar heeft gewerkt, beschikbaar moet blijven voor de arbeidsmarkt, want “werkgevers zijn niet uit op oudere werknemers”. Volgens het ACV zijn de voorstellen van de minister ook onvoldoende ingebed in een ruimer werkgelegenheidsbeleid. De christelijke vakbond stelt vast dat men oudere werknemers aan het werk wil laten terwijl er geen voorstellen of maatregelen zijn voor werkloze jongeren en dat er enkel wordt gedacht aan tijdelijke tewerkstelling via interimkantoren en startbanen. Het ACV hekelt verder dat de tweede pijler van de aanvullende pensioenen opnieuw ontmoedigd wordt. In geval van herstructureringen komen er namelijk geen aanvullingen meer voor vroegere of volgende jaren.

ACV-voorzitter Luc Cortebeeck laat haast geen spaander heel van de regeringsvoorstellen en biedt Van den Bossche weinig ademruimte. Zonder herziening van de werktekst schuift hij niet aan tafel om te onderhandelen. De wegwerking van de fiscale discriminatie van nieuwe gehuwde bruggepensioneerden (sinds 2004) lijkt het voornaamste breekpunt. Het ABVV is evenmin te spreken over de regeringsvoorstellen, maar zet de deur op een kier. Zonder veranderingen in de overheidsplannen volgt er evenwel “een clash”.

De werkgeversorganisaties VBO, Unizo, UCM en Agrofront noemen de houding van de vakbonden onverantwoord. Ze roepen de bonden op om dit debat, “dat zowel rechten als plichten inhoudt”, “een ernstige kans op slagen te geven”. Het gaat volgens hen niet op “om enkel op de korte termijn te denken en daardoor de toekomst van volgende generaties in gevaar te brengen”.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen