< Terug naar overzicht

Verdere groei in voorzieningen jeugdzorg noodzakelijk

De consulenten bijzondere jeugdzorg onderbraken op 29 januari het werk gedurende twee uur. Samen met het ACV en ACOD wilden ze een signaal geven over de lange wachtlijsten en de hoge werkdruk. Ook de voorzieningen zelf ervaren dagelijks de dringende behoefte aan meer opvangcapaciteit. Het Vlaams Welzijnsverbond vraagt dan ook een doorstart van het Globaal Plan voor de Jeugdzorg.

Begin 2006 keurde de Vlaamse regering het Globaal Plan voor de Jeugdzorg goed. Dit plan stimuleert een betere aanpak van jongeren. Er werd al heel wat gerealiseerd: de jeugdzorg groeide, het preventieve voortraject werd versterkt, het aanbod werd gedifferentieerd. Ondanks de groei, de dynamiek en de hoge bezetting blijft het toch nog alle hens aan dek, zoals duidelijk blijkt uit de regionale tekorten en de wachtlijsten. Bijkomende investeringen zijn dan ook dringend nodig.
Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert in Vlaanderen en Brussel een 600-tal vzw’s actief in de bijzondere jeugdzorg, de gehandicaptenzorg, de gezinsondersteuning, de kinderopvang en het vrijwilligerswerk. Samen goed voor 26.000 personeelsleden, 10.000 vrijwilligers en 3600 onthaalouders die zich jaarlijks inzetten voor 100.000 kinderen, volwassenen en hun gezinnen. De kernopdrachten van het Vlaams Welzijnsverbond zijn: informatie en advies verlenen aan de ledenorganisaties, maar tevens beleidsontwikkeling, belangenbehartiging en vertegenwoordiging. Daarom wil het Vlaams Welzijnsverbond ook opkomen voor zijn 210 lidorganisaties in de jeugdzorg.
Frank Cuyt, algemeen directeur Vlaams Welzijnsverbond, licht de eis toe: “We verwachten dat de beleidsmaatregelen die gepland zijn voor 2009 al dit jaar volledig uitgevoerd worden. Een bijkomend budget voor ambulante werkvormen en een programmatie voor de residentiële voorzieningen moeten een oplossing brengen. Deze programmatie laat toe dat die organisaties nu al hun capaciteitsgroei kunnen voorbereiden. Dit vergt immers tijd en investeringen.” Het Vlaams Welzijnsverbond en zijn leden uit de jeugdzorg zijn bereid om samen met de consulenten over deze voorstellen te overleggen.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen