< Terug naar overzicht

Verso lanceert code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid voor de social profit

Door de vergrijzing van de samenleving en van het medewerkersbestand heeft de social profit de komende jaren heel wat meer personeelsleden nodig om de dienstverlening op peil te houden. Koepelorganisatie Verso roept alvast alle social-profitondernemers op om werk te maken van een leeftijdsbewust personeelsbeleid en lanceert een gids met tien tips om meer 50-plussers aan te werven.

De VDAB telt bijna één op de vijf afgehandelde vacatures voor knelpuntberoepen in de social profit. Naast nieuwe kandidaten overtuigen te kiezen voor zorgberoepen, zal het ook nodig zijn om medewerkers zo in te zetten dat het globale arbeidsvolume in de zorgvoorzieningen stijgt. Om een antwoord te bieden aan toekomstige en bestaande personeelstekorten hebben social-profitondernemingen er bovendien alle belang bij om hun ervaren talent zo lang mogelijk aan boord te houden.

Verso heeft zich samen met de andere sociale partners en de overheid geëngageerd om 50-plussers meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. In het akkoord 'Samen op de bres voor 50+' hebben de werkgeversorganisaties afgesproken om een code voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid op te stellen en te verspreiden.

De code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit formuleert tips en aanbevelingen die kunnen inspireren om in het aanwervings- en selectiebeleid bewust om te gaan met de dimensie leeftijd. Een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid maakt integraal deel uit van een ruimer leeftijdsbewust personeelsbeleid.

Deze code legt geen verplichtingen op aan de social-profitondernemingen. Het is een moreel appel. Verso doet een beroep op de maatschappelijke betrokkenheid van de personeelsverantwoordelijken en drukt de wens uit dat zij zich achter de principes in deze code scharen. De koepelorganisatie is ervan overtuigd dat het aantrekken en behouden van ervaren werknemers een grote troef is voor de social-profitondernemingen.

Dit zijn alvast de tien tips voor een leeftijdsbewust aanwervingsbeleid waarop in de code ruimer wordt ingegaan:
 • zet vooroordelen en negatieve clichés over werkzoekende 50-plussers aan de kant.

 • onderzoek of er functiepakketten kunnen worden samengesteld die tegemoetkomen aan specifieke competenties van kandidaat-medewerkers.

 • geef uw vacatureomschrijving een 'ervaringsvriendelijk' karakter.

 • gebruik leeftijdsneutrale advertenties.

 • geef in de vacatureomschrijving uitdrukkelijk en duidelijk weer welke competenties vereist zijn om de functie naar behoren uit te voeren.

 • maak gebruik van het gratis wervingskanaal op www.jobkanaal.be.

 • zorg voor gepaste selectiemethoden en een gepaste selectiecontext.

 • wordt de selectie uitbesteed, vermeld dan expliciet dat de organisatie openstaat voor 50-plussers.

 • draag zorg voor een goed onthaal.

 • investeer in opleiding en loopbaanbegeleiding, ook bij 50-plussers.


 • De code leeftijdsbewust aanwervingsbeleid in de social profit wordt gratis aangeboden op www.verso-net.be. Zie voor meer info ook: www.leeftijdindesocialprofit.be

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen