< Terug naar overzicht

Virga Jesse eerste Belgische NIAZ-ziekenhuis

Het Hasseltse Virga Jesseziekenhuis ontving als eerste Belgische ziekenhuis het NIAZ-kwaliteitslabel. Dit betekent dat het ziekenhuis kan aantonen dat het op reproduceerbare wijze een acceptabel niveau van kwaliteit van zorg kan voortbrengen. HR-manager Karel Bosmans schetst de voordelen voor het personeelsbeleid.

Aan deze accreditatie ging twee jaar voorbereiding vooraf. Het ziekenhuis wilde zijn kwaliteit laten toetsen door een onafhankelijke externe partner. In België is er echter nog geen organisatie die dat voor ziekenhuizen doet. Daarom werd voor het Nederlands Instituut voor Accreditatie van Ziekenhuizen (NIAZ) gekozen. In Nederland zijn 80% van de ziekenhuizen aangesloten bij het NIAZ: deze instellingen ontvingen al het label of doorlopen het toekenningstraject.

Het NIAZ loofde onder meer de betrokkenheid van artsen in het beleid van het Virga Jesseziekenhuis, de talrijke innovaties en buitengewone investeringen, en de permanente aandacht voor kwaliteit en opleiding. Als verbeterpunten werden onder meer grotere betrokkenheid van patiënten bij het beleid genoemd, en een beter beheer van documenten en processen.

Karel Bosmans, HR-manager van het Virga Jesseziekenhuis, licht het belang van dit kwaliteitslabel toe voor het personeelsbeleid: “Deze accreditering bewijst dat de maatregelen die we treffen, ook effectief werken. Men kan immers als organisatie wel vinden dat men goed bezig is, maar zonder externe maatstaven blijft deze zelfperceptie redelijk hol of oppervlakkig. Door dit label kunnen we aantonen dat we een innovatief ziekenhuis zijn in België, dat er steeds naar streeft een voortrekkersrol te vervullen. Het is met andere woorden voor ons eveneens belangrijk dat we deze accreditering als eerste Belgisch ziekenhuis hebben behaald.”

Specifiek voor het HR-beleid onderscheidt Bosmans zowel interne als externe voordelen. “Hierdoor is het duidelijk dat we een bepaalde kwaliteitsnorm behalen dankzij ons personeel. Bovendien zorgt het NIAZ-systeem ervoor dat we een permanente verbetercyclus op gang moeten houden om de accreditering te bewaren. We dienen nu jaarlijks een actieplan voor te leggen aan het NIAZ, waarin we aangeven op welke wijze we de knelpunten aanpakken. Zo’n accrediteringssysteem invoeren zorgt er dan ook voor dat men de vrijblijvendheid wegwerkt die nogal eens voorkomt bij de implementatie van kwaliteitsprojecten. Er is nu een druk van buitenaf op het organisatie- en HR-beleid om de norm te blijven behalen.”

Bij de externe voordelen haalt Bosmans employer branding aan als belangrijk element in de strijd voor talent. “Door dit kwaliteitslabel kunnen we ons bij rekrutering profileren als een kwalitatief hoogstaande werkgever die bovendien een voortrekkersrol vervult.”

Hiermee toont het Virga Jesseziekenhuis de buitenwereld dat het:


- in staat is om de kwaliteit te borgen

- zich transparant durft op te stellen

- een voortrekker is in de ziekenhuissector bij de implementatie van systemen die een meerwaarde hebben voor het personeel en vooral voor de patiënt.


“We zijn ervan overtuigd dat dit belangrijke signalen zijn naar een specifieke doelgroep van potentiële medewerkers die wij willen aantrekken”, stipt Bosmans aan.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen