< Terug naar overzicht

Vlaams Interprofessioneel Akkoord social profit ondertekend

Op 23 september bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering een akkoord over het ontwerp van vierde interprofessioneel akkoord voor social en non-profit voor de periode 2011-2015. Na raadpleging van de instanties langs werkgevers- en werknemerszijde werd het akkoord op 2 december ondertekend.

VIA4 heeft betrekking op 107.923,85 voltijdsequivalenten of zo’n 150.000 medewerkers uit onder andere de zorg voor personen met een handicap, de bijzondere jeugdzorg, het algemeen welzijnswerk, de kinderopvang, de centra geestelijke gezondheidszorg, het sociaal-cultureel werk, de beschutte en sociale werkplaatsen, de lokale diensteneconomie, de gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Daarvan werkt 82 procent in de private sector.

Voor het totale pakket aan maatregelen in de private en openbare social en non-profitsector is op kruissnelheid een budget van 210,5 miljoen euro vrijgemaakt voor uitbreidingsbeleid, kwaliteitsmaatregelen en koopkracht. Voor de private sector gaat het op kruissnelheid om de volgende bedragen:
 • intersectorale maatregelen zoals managementondersteuning, kwaliteit en functieclassificatie 12.162.720 euro

 • koopkracht 62.165.902 euro

 • sectorale maatregelen kwaliteit 35.619.922 euro

 • sectorale maatregelen uitbreiding 82.458.077 euro.


 • Het akkoord zorgt ook voor jobcreatie van in totaal 2541 bijkomende VTE (3558 personeelsleden): 2190 VTE (3067 personeelsleden) in het kader van het uitbreidingsbeleid en 351 VTE (492 personeelsleden) in het kader van de werkdrukvermindering.

  Het akkoord biedt antwoorden op de uitdagingen van morgen en komt tegemoet aan de bekommernissen van alle onderhandelende partners. Het evenwichtig geheel van acties en maatregelen
 • maakt in het kader van het uitbreidingsbeleid verdere groei van het aanbod mogelijk.

 • ondersteunt die groei door het aantrekken van geschikt personeel mogelijk te maken door de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden in de sector aantrekkelijk te houden en/of te maken. Het zoekt naar allerlei maatregelen van kwaliteitsverbetering. Vermindering van werkdruk en verhoging van de managementondersteuning met bijzondere aandacht voor de kleine ondernemingen maken hiervan deel uit.

 • stimuleert en waardeert de blijvende inzet van het personeel door, ondanks de beperktheid van de budgetten, toch een inspanning te doen naar koopkrachtverhoging.


 • Bron: Medinews

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen