< Terug naar overzicht

Vlaamse Zorginspectie nuanceert gegevens van 'Het ziekenhuisrapport'

Van 19 tot en met 23 mei publiceerde De Standaard de artikelenreeks 'Het ziekenhuisrapport'. De redactie baseerde zich hiervoor onder andere op de auditverslagen van de Vlaamse Zorginspectie. Deze instantie reageerde samen met het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid op de publicatie.

De Vlaamse Zorginspectie licht de Vlaamse ziekenhuizen eens om de vijf jaar door. De inspecteurs vallen het ziekenhuis normaal gezien niet onverwacht binnen. Een onverwachte inspectie is enkel mogelijk bij een klacht over een ziekenhuis. Voor de geplande inspectie krijgen de ziekenhuizen ruim de tijd om zichzelf te evalueren: bijvoorbeeld hoe goed zijn de verschillende diensten in het ziekenhuis georganiseerd of hoeveel informatie krijgen patiënten over de kostprijs van een opname?

Het auditverslag is voor een deel gebaseerd op die zelfevaluatie. Maar ook alles wat de inspecteurs tijdens hun bezoek aan het ziekenhuis opvalt en wat ze in interviews met personeelsleden horen, komt terecht in het auditverslag.

Dit verslag bevat vijf soorten vaststellingen: algemene vaststellingen, sterke punten (het ziekenhuis doet meer dan wat de erkenningsnormen voorschrijven), aanbevelingen (adviezen om de kwaliteit te verbeteren), non-conformiteiten en tekorten (het ziekenhuis scoort onvoldoende op die onderdelen). Bij 'non-conformiteiten' voldoet het ziekenhuis niet aan de erkenningsnormen.

Als de Zorginspectie vaststelt dat het ziekenhuis op bepaalde onderdelen niet aan de erkenningsnormen voldoet, legt het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid een termijn op waarbinnen de knelpunten opgelost moeten zijn. Sommige problemen moeten de ziekenhuizen sneller oplossen dan andere. Voor een verbouwing krijgen de ziekenhuizen bijvoorbeeld meer tijd dan voor gaten in de bestaffing van diensten. Het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid, dat oordeelt over de erkenning van de ziekenhuizen, volgt het ziekenhuis na zijn inspectie verder op.

Vanaf 2013 zullen de inspectie onaangekondigd gebeuren. De klemtoon ligt dan minder op de organisatie van het ziekenhuis, maar meer op hoe de zorg voor patiënten in de praktijk verloopt: hoe vangt het ziekenhuis bijvoorbeeld chirurgische patiënten of kinderen op? De Zorginspectie wil vanaf volgend jaar ook binnen één jaar alle ziekenhuizen bezocht hebben.

Naar aanleiding van de publicatie in De Standaard benadrukken de Zorginspectie en het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid dat deze auditverslagen eigenlijk niet voor de patiënten geschreven zijn, maar dat ze wel willen bijdragen tot een verbeterde zorg voor de patiënten.

Omdat een auditverslag in de eerste plaats een verbeterinstrument voor een ziekenhuis is, ligt de focus vooral op de eventuele knelpunten en minder op de normale, goede werking. Dat zorgt dus voor een onevenwichtig totaalbeeld. Ook belangrijk om te weten is dat een auditverslag een momentopname is en dat de vaststellingen intussen dus misschien niet meer van toepassing zijn.

De auditverslagen laten vandaag ook geen vergelijking toe tussen ziekenhuizen: er wordt geen globaal oordeel over de kwaliteit gegeven en het ziekenhuis krijgt dus ook geen eindscore. Elk ziekenhuis heeft immers eigen sterke en zwakke punten en kwaliteit is niet in één cijfer te vatten. Daarnaast gaat een audit over de organisatie en de systemen binnen een ziekenhuis, en niet over de personen die er werken en het individuele (medische) handelen.

In de ziekenhuissector is er een grote dynamiek die door de overheid gestimuleerd en ondersteund wordt. Zo laten ziekenhuizen zich steeds meer vrijwillig accrediteren. Zorginspectie start in 2013 met een nieuw toezichtmodel dat daarop is afgestemd. Overheid en sector bereiden samen een lijst voor van kwaliteitsindicatoren die het meten van de kwaliteit van de zorg mogelijk moeten maken. Naast het werken aan kwaliteit is ook de transparantie daarbij een belangrijk item. Ziekenhuizen zullen gestimuleerd worden om de eigen resultaten en hun inspectieverslag te publiceren. De verslagen zullen ook zo geschreven worden dat ze voor iedereen nuttig en leesbaar zijn.

Alle inspectieverslagen van de Zorginspectie zijn op te vragen via openbaarheid@zorginspectie.be.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen