< Terug naar overzicht

Vlaanderen gaat voor betaalbare zorg

De Strategische Adviesraad Welzijn, Gezondheid en Gezin bracht een advies uit over de visienota van minister Vandeurzen voor een nieuw kaderdecreet Vlaamse Sociale Bescherming. Dit decreet moet een aanvulling worden op de federale sociale zekerheid en moet zorg betaalbaar houden voor de Vlaming.

De raad onderschrijft het belang van betaalbare zorg, maar zag graag een ambitieuzer plan voor sociale bescherming. Naast een betaalbare zorg is het ook belangrijk dat het hulpverleningsaanbod voldoende groot is.

Het plan voor Vlaamse Sociale Bescherming telt momenteel vijf onderdelen: de zorgverzekering, de maximumfactuur in de thuiszorg, de begrenzing van de kostprijs in de residentiële zorg, een hospitalisatieverzekering voor iedereen en een Vlaamse kinderbijslag.

Over de zorgverzekering, de maximumfactuur en de begrenzing van de kostprijs in de residentiële zorg drukt de adviesraad zich positief uit, maar de raad stelt zich wel vragen bij de relevantie van een algemene Vlaamse hospitalisatieverzekering. Betalingsproblemen doen zich in de eerste plaats voor bij langdurige of regelmatige zorgvragen.

Deze patiënten zouden dus voorrang moeten krijgen. De raad vreest dat een algemene maatregel de overheid op kosten zal jagen en stelt als alternatief voor om private verzekeraars te verplichten betaalbare hospitalisatieverzekeringen aan te bieden aan moeilijk verzekerbare doelgroepen. Ook een universeel systeem voor kindpremies lijkt de raad zeer duur. Daarom pleit de raad voor voorrang voor kinderen uit sociaal zwakkere gezinnen en kinderen met een bijzondere zorgbehoefte.

Bron: Verso. Het advies is te lezen op www.sarwgg.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen