< Terug naar overzicht

Voka wil ouderschapsverlof en tijdskrediet vervangen door ‘loopbaansparen’

Ook het Vlaams netwerk van ondernemingen Voka heeft naar aanleiding van de ministerraad een schouderklopje in petto voor de uitbreiding van het ouderschapsverlof, maar waarschuwt tegelijkertijd. De organisatie zet het ‘loopbaansparen’ op de agenda als alternatief.

Voka zou de idee van de uitbreiding van het ouderschapsverlof kunnen steunen, ook al zadelt deze maatregel ondernemingen op met tal van organisatorische problemen. Maar uit een enquête van Voka blijkt dat op de vraag “Bent u bereid minder te verdienen als u minder uren moet werken?” 76,10% van de werknemers ja zou antwoorden. Dus begrijpt de Vlaamse werkgeversorganisatie niet dat de overheid werknemers stimuleert via een verhoging van de premies met 100 euro tot 647 euro per maand. Ze herinnert de overheid eraan dat de ouderschapregeling bovenop het reeds bestaande systeem van tijdskrediet komt.


Voka formuleert ‘zware bedenkingen’: “Ten eerste is men vergeten ook afspraken te maken over de verlenging van de arbeidsloopbaan, onder meer door de afbouw van het brugpensioen. Als die koppeling niet dringend wordt gemaakt, komen we straks in een situatie terecht waarin de arbeidsloopbaan even kort blijft, maar ook nog eens om de zoveel jaar wordt onderbroken. Al te gemakkelijk wordt immers aangenomen dat als mensen maar de kans krijgen om hun loopbaan te onderbreken, ze automatisch ook langer zullen blijven werken. Dit automatisme is helemaal niet bewezen en er zijn zelfs aanwijzingen dat het tijdskrediet (met name de specifieke formules voor 50-plussers) het vervroegd afscheid nemen van de arbeidsmarkt nog versnelt.


Ten tweede lijkt het niet houdbaar om via het ouderschapsverlof en het tijdskrediet te stoppen met werken en het deeltijds werken financieel te compenseren met gelden uit de werkloosheidsverzekering, met in sommige gevallen zelfs als resultaat dat deeltijds werk even veel opbrengt als voltijds werk. Mensen moeten de verantwoordelijkheid opnemen voor de keuzes die ze zelf maken, en de overheid moet die keuzes niet via toelagen en aanmoedigingspremies in een bepaalde richting sturen.”


In de plaats van het huidige ouderschapsverlof en het tijdskrediet moet er volgens Voka een vrijwillig systeem van loopbaansparen komen. In een dergelijk systeem kunnen werknemers zelf tijd en/of geld sparen dat ze later in hun loopbaan kunnen opnemen. De loopbaanverzekering wordt gefinancierd met eigen bijdragen en niet met middelen van de sociale zekerheid.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen