< Terug naar overzicht

Waarden bepalen succes van Europese bedrijven

Tweederde van de Europese bedrijven en instellingen in Europa gelooft dat het bewust hanteren van waarden significant bijdraagt tot het succes van de organisatie.

Het Europees samenwerkingsverband van organisatie-adviesbureaus Allied Consultants Europe (ACE), met vestigingen in negen Europese landen, peilde naar de rol die aan waarden in de bedrijfsvoering wordt toegeschreven. De enquête vond plaats in het najaar van 2006 bij een 2000-tal respondenten in Zweden, Denemarken, Engeland, Nederland, Duitsland, Tsjechië, Frankrijk, Zwitserland en Italië. De uitkomsten zijn gebaseerd op interviews en een grootschalig onderzoek via het internet. Waarde werd gedefinieerd als ‘een diepgevoelde en gedeelde overtuiging die aangeeft hoe iedereen zich binnen de organisatie gedraagt en dient te gedragen’.
Volgens ACE worden succesvolle organisaties gekenmerkt door hun vaak extern gerichte oriëntatie op de klant en de leefomgeving. In 79% van de succesvolle organisaties zouden de waarden herkenbaar zijn in de leiderschapsstijl van de managers en 63% van de medewerkers zouden handelen in overeenstemming met de gekozen waarden. De waarden zijn bovendien voor de omgeving goed herkenbaar, zowel in het gedrag van de medewerkers als in de projecten op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deze organisaties slagen er ook beter in hun waarden te vertalen in hun klantenrelatie-, personeels- en interne communicatiebeleid.
In minder succesvolle organisaties tonen slechts 34% van de managers de waarden in hun handelen en amper 27% van de medewerkers vertalen de waarden in hun gedrag. Minder succesvolle organisaties geven vaker aan intern georiënteerde waarden te hanteren die samenhangen met het primaire proces en de interne cultuur.
Vooral kleinere organisaties zouden klantgerelateerde waarden belangrijk vinden, terwijl grotere organisaties voornamelijk medewerkergerelateerde waarden vooropstellen. De mogelijke eindconclusie is dan ook dat u best klant bent bij een kleine organisatie en werkzaam voor een groot bedrijf.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen