< Terug naar overzicht

Waarden en normen : Het speelveld en de spelregels

Het jaarlijkse HR Square-seminarie voor de zorgsector kon ook voor zijn derde editie op een ruime belangstelling rekenen: ruim 150 leidinggevenden en personeelsmedewerkers waren present in ZNA Middelheim op 15 februari 2007. Het thema 'normen en waarden' was het uitgangspunt voor de presentaties van de acht sprekers.

Bruno Holthof, voorzitter Management Comité ZiekenhuisNetwerk Antwerpen (ZNA) pleitte in zijn inleidend betoog voor de samenwerking tussen ziekenhuizen. De ZNA-groep slaagt er langzamerhand in een collegiale samenwerking tussen de verschillende organisaties te bewerkstelligen, ook al steekt het concurrentiële af en toe nog de kop op. ZNA heeft alvast in de toekomst nog meer samenwerkingsplannen in petto met andere ziekenhuizen in het Antwerpse.


Volgens Michel Vanderborgt, personeelsdirecteur van de groep Gasthuiszusters van Antwerpen (GvA), verdienen normen en waarden alleszins onze zorg. GvA wil toonaangevend zijn in het verlenen van gezondheids- en welzijnszorg en wenst dit te realiseren vanuit een christelijke levensvisie, op een maatschappelijk en economisch verantwoorde wijze. Aan de hand van een waardeladder worden waarden en normen binnen de organisatie zeer concreet gemaakt en in de dagelijkse praktijk geïntegreerd.


Peter Van Bogaert, verpleegkundig afdelingshoofd van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA), werkte mee aan een onderzoek naar de relatie tussen organisatiekenmerken en burn-out. Het project bestudeert de werkomgeving van verpleegkundigen, met de rol en de impact daarop van de organisatie en het management. Dit is tevens een onderzoek naar het waarborgen van een veilige patiëntenzorg.


Personeelsdirecteur ZNA Dominique Desombere en Marleen Vandepitte presenteerden het project 'Zorg voor zorgenden'. Dit is geen zuiver HRM-project: er wordt samengewerkt met de leidinggevenden binnen patiëntenzorg. Het project startte vanuit getuigenissen van verpleegkundigen die een burn-out hebben meegemaakt. Om een blijvend kwaliteitsvolle gezondheidszorg te realiseren, is een intense samenwerking met alle betrokken partijen noodzakelijk.


Hildegard Hermans, personeelsdirecteur UZA, lichtte een managementtraject toe dat een viertal jaar geleden werd gestart. Haar organisatie had de indruk dat het middenkader niet genoeg de missie van het huis kende. Aan de hand van dit managementtraject wordt er gewerkt aan de basiscompetenties van leidinggevenden, waardoor zij beter aan het functieprofiel voldoen.


Geert Vermandere, personeelsdirecteur Iris Ziekenhuizen in Brussel, stelde het diversiteitsbeleid in deze ziekenhuizen voor. Diversiteit is volgens hem een gegeven: geen grote theorie, maar een vanzelfsprekendheid. Iris Ziekenhuizen rekruteert enkel nog personeel van binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, wat de diversiteit onder de medewerkers een enorme boost gaf met niet te onderschatten gevolgen voor het HR-management.


Dirk Godecharle is beheerder van de Katholieke Hogeschool Kempen (KHK) en tevens lector ethiek en management. Hij benadrukte vooral dat verpleegkunde en ethiek onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. Godecharle pleit voor een retentiebeleid dat al in de opleiding begint met een positiever imago van het beroep, om zo een oplossing te geven aan het nijpend tekort aan verpleegkundigen op de arbeidsmarkt.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen