< Terug naar overzicht

Waarom kampt Kind & Gezin met een tekort aan artsen?

Begin januari verschenen er berichten dat de consultatiebureaus van Kind & Gezin, waar ouders met hun baby’s terechtkunnen voor gratis onderzoek en vaccinaties, kampen met een groeiend tekort aan artsen. HR Square ging voor u op zoek naar de juiste toedracht van dit fenomeen.

Het lijkt onlogisch dat Kind & Gezin, een organisatie die bekend is om zijn vooruitstrevend personeelsbeleid, zijn artsen niet correct zou behandelen. De artsen van de consultatiebureaus staan echter niet op de K&G-loonlijst. Hun eigenlijke werkgever zijn de organiserende besturen van de bureaus. De vzw Kind en Preventie is het grootste organiserende bestuur: het heeft in Vlaanderen 228 van de 336 consultatiebureaus onder zijn hoede. Deze vzw is een samenwerkingsverband tussen KAV (Kristelijke Arbeiders Vrouwenbeweging), KVLV (Katholiek Vormingswerk van Landelijke Vrouwen), Markant (Christelijke Beweging voor Vrouwen uit de Middengroepen) en CM (Christelijke Mutualiteit). Diensthoofd Elke Lagae licht de situatie toe: “Kind & Gezin normeert, erkent en subsidieert de consultatiebureaus, maar laat de aanwerving van de artsen over aan de organiserende besturen. Toch bepalen niet zij, maar dan weer K&G het artsenloon.”
En dat loon is niet denderend: 33 euro bruto per uur voor een zelfstandige arts. Onkosten en verplaatsingstijd worden niet meegerekend, hoewel de artsen niet mogen werken in de gemeente van hun praktijk. Dit lijkt dus meer op vrijwilligerswerk met een bescheiden vergoeding.
Elke Lagae schetst de gevolgen: “Door die lage vergoeding en de hoge werkdruk haken artsen af en is het ook moeilijk om nieuwe te vinden. Zo ontstaat er een tekort en het blijft dus telkens weer een hele klus om iedere dag in alle bureaus een dokter paraat te hebben. Wij trekken dan ook al jaren, samen met de andere organiserende besturen, aan de alarmbel bij K&G. Het gevolg van deze situatie is dat de gratis vaccinatie van baby’s in het gedrang komt. Ouders zijn dan immers aangewezen op de (duurdere) huis- of kinderarts, wat vooral bij maatschappelijk kwetsbare gezinnen geen goede zaak is.”
Eind 2007 was er nochtans het bericht dat Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Steven Vanackere (CD&V) 600.000 euro extra investeert om de kwaliteit van de consultatiebureaus te verhogen. Van dat geld wordt 100.000 euro gereserveerd voor een project om nieuwe artsen een inscholingscursus te laten volgen. Verandert dit iets aan de situatie van het artsentekort? Lagae: “Ieder initiatief dat de arbeidsvoorwaarden en het werkkader van de artsen verbetert, is uiteraard welkom. Het is eveneens positief dat beginnende artsen een goede start krijgen en hopelijk motiveert dit hen om langer in de sector actief te blijven. Maar zij hebben reeds de beslissing genomen om mee te werken in een consultatiebureau, terwijl het grootste probleem zich situeert in het wekken van de interesse bij meer nieuwe artsen. Om die gemotiveerd te krijgen, moet er heel dringend een voelbare verbetering in het basisloon komen.”
Kind en Preventie zal binnenkort geleidelijk aan meer actievoeren aan de basis: “Na lang overwegen hebben we besloten om gedurende een aantal weken geen vervanging meer te zoeken voor artsen die zich afmelden, waardoor er wel eens in sommige consultatiebureaus zittingen zullen moeten plaatsvinden zonder arts. Spijtig genoeg zijn de ouders en de andere artsen hiervan het slachtoffer, maar de situatie is zo ernstig, dat we wel iets moeten ondernemen. Van Kind & Gezin verwachten wij een tegemoetkoming in de verdeling van de middelen, maar vooral ook meer overleg met de organiserende besturen.”

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen