< Terug naar overzicht

Wat kan HRM leren uit mistoestanden in Brits ziekenhuis?

De bezem gaat door de Britse National Health Service (NHS), zo beloofde eerste minister David Cameron na de verschijning van een schokkend rapport over mistoestanden in een Mid-Staffordshire Hospital. Wat kan HRM doen om dergelijke schandaalsituaties te vermijden?

Het rapport bracht aan het licht dat tussen 2005 en 2009 in het Britse ziekenhuis wellicht 400 tot mogelijk 1200 patiënten onnodig stierven. "Wat er in het Mid-Staffordshire is gebeurd, is niet alleen fout, het is ronduit afschuwelijk", aldus Cameron. "Honderden patiënten hebben geleden onder verwaarlozing en mishandeling."

Volgens het rapport van Robert Francis zijn de patiënten in de steek gelaten door een ziekenhuismanagement dat waarschuwingssignalen negeerde en de belangen van het bedrijf en kostenbesparing vóór de veiligheid van de patiënten plaatste. Ook de medische staf krijgt kritiek vanwege een passieve houding en het ontlopen van verantwoordelijkheden. Het Britse openbare gezondheidszorgstelsel waar het Mid-Staffordshire deel van uitmaakt, is volgens Francis toe aan een fundamentele cultuurverandering en hij formuleert hiervoor maar liefst 290 aanbevelingen in het rapport.

Het Britse Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) vindt dat werkgevers in alle sectoren, maar vooral in de overheidssector, hieruit lessen moeten trekken over het belang van de stem van de werknemers. Volgens het Instituut is medezeggenschap van het uitvoerend personeel cruciaal in de verbetering van kwaliteit, dienstverlening en veiligheid, en dit zeker in de zorgsector waar letterlijk levens op het spel staan.

Een open cultuur, waarin klokkenluiders zich beschermd voelen, en een ander soort leiderschap, weg van het traditionele bevelen en controleren, is hiervoor nodig samen met meer inspraak, verantwoordelijkheid en autonomie van de werknemers.

De CIPD geeft enkele adviezen om meer inspraak te geven aan werknemers. Zij spreken gemakkelijker vrijuit als ze erkenning krijgen voor hun ideeën en problemen, als er naar gehandeld wordt en ze feedback daarop krijgen. Werknemers moeten zowel op een formele, als op een informele manier de kans krijgen om gemakkelijker voor hun mening uit te komen, bijvoorbeeld in evaluatiegesprekken, vergaderingen of kennisfora. Informatie en consultatie kan zowel via directe als indirecte kanalen gebeuren, bijvoorbeeld via de lijnmanagers of stafvergaderingen. Het belang van de stem van de werknemers moet duidelijk tot uiting komen in de waarden, de visie en het leiderschap van een organisatie.

Bron: De Morgen, CIPD

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen