< Terug naar overzicht

Website en gratis handboek geweldbeheersing voor de zorgsector

Carl Adams en Luc Van Laere zijn de initiatiefnemers van de nieuwe website www.geweldbeheersing.be, waarop men gratis en zonder voorwaarden het handboek 'Zelfverdediging voor de zorgsector' kan downloaden.

De site www.geweldbeheersing.be is bedoeld voor personen die tijdens de uitvoering van hun job te maken krijgen met agressie en geweld, zoals bijvoorbeeld verzorgend en verplegend personeel, OCMW-medewerkers en werknemers uit de dienstensector. De makers van deze site en samenstellers van het handboek bieden deze informatie aan in de hoop dat men gaat nadenken over de potentiële gevaren, en dat men samen met collega’s of team aan de slag gaat rond het thema.

Carl Adams is orthopedagoog, lector aan de Plantijn Hogeschool departement Sociaal Agogisch werk en therapeut. Na een lessenreeks zelfverdediging in de Plantijnhogeschool werd hij gevraagd om mee te werken aan een project rond zelfverdediging voor de zorgsector binnen de European Krav Maga Academy. Luc Van Laere is oprichter en hoofdinstructeur van deze Academy. Krav Maga is een zelfverdedigingssysteem gebaseerd op de natuurlijke reflexen van de mens.

De site is nog nieuw en wordt in de volgende weken aangevuld met interessante weetjes, tips en informatie over alles wat te maken heeft met zelfverdediging, geweldbeheersing en conflicthantering. De initiatiefnemers willen dat er een discussie ontstaat over geweld in de zorgsector. Ze hopen dat beleidsmensen gaan inzien dat ze moeten nadenken over de problematiek. Ze willen ook afstappen van het idee dat alles kan worden opgelost door te praten. "Als we het hier op deze site hebben over zelfverdediging, dan hebben we het vooral niet over vechtsporten. We hebben het over psychologie en wetenschap, over een beperkte toolbox en gemakkelijk uitvoerbare, grofmotorische technieken", zo luidt het.

Het handboek telt 48 pagina's en is gratis te downloaden. Het geeft theoretisch en praktisch inzicht dat nodig is om efficiënt met agressie om te gaan op basis van een eenvoudig systeem en een protocol. Het beschrijft enkele gemakkelijke technieken om de agressieve zorgvrager te ontraden zijn actie voort te zetten of om te ontsnappen uit de meest voorkomende situaties. Ten slotte zijn er ook technieken om bijvoorbeeld twee vechtende cliënten te scheiden of om een cliënt onder controle te houden. De initiatiefnemers organiseren eveneens workshops.

Alle info: www.geweldbeheersing.be

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen