< Terug naar overzicht

Werk mee naar huis, privé mee naar het werk

Center Parcs maakte de resultaten bekend van de Relaxindex, een enquête naar stress- en ontspanningsfactoren bij Belgen, Nederlanders en Duitsers. Daaruit blijkt dat 88% van de Belgische respondenten stress ervaart op het werk. De meest genoemde oorzaak is ‘hoge werkdruk’. Opvallend: Belgen en Nederlanders geven aan dat ze relatief weinig last hebben van pesterijen op het werk. En een grote meerderheid van de Belgen neemt het niet zo nauw met de scheiding tussen privé en werk.


Volgens de enquête van Center Parcs ervaart 88% van de Belgen stress op het werk. De meest genoemde oorzaak van werkstress is de hoge werkdruk (44%), gevolgd door gebrek aan waardering (35%). Plezier op het werk haalt de Belg voornamelijk uit de samenwerking met collega's (61%), op de voet gevolgd door de inhoud van het werk (59%). De Duitsers beleven het meeste plezier aan humor op de werkvloer (69%). Ondanks de hoge werkdruk en de werkstress voelt bijna tweederde van de Belgen (63%) zich wel gewaardeerd op het werk.
Het onderzoek werd gevoerd onder 1300 Belgen, Nederlanders en Duitsers en peilde naar de wisselwerking tussen ontspanning, stress, werk en privé-leven. Vergeleken met een eerdere meting in augustus 2003 blijken Belgen, Nederlanders en Duitsers nu meer gestresst.
Onprettige collega's (28%), voortdurend moeten presteren (27%) en zorgen over de toekomst van het bedrijf (17%) zijn ook belangrijke bronnen van stress. Opvallend is dat 18% van de Duitsers last heeft van treiterende collega's, terwijl Belgen (6%) en Nederlanders (3%) hiervan veel minder last zeggen te hebben.


Het is echter niet allemaal kommer en kwel op het werk: 63% van de ondervraagde Belgen geeft aan zich gewaardeerd te voelen, vrouwen nog meer dan mannen. De werkgever uit zijn waardering volgens de ondervraagden door betrokkenheid te tonen (37%), flexibele werktijden te hanteren (30%) en werknemers vrij te laten in hun kledingkeuze (30%). Werkgevers laten hun waardering minder blijken door salarisverhoging, terwijl medewerkers deze vorm van waardering net belangrijk vinden (44%). Nederlanders en Duitsers krijgen ook het liefst salarisverhoging als blijk van waardering.


Samenwerken met collega's zorgt niet alleen bij Belgen (61%) voor plezier op het werk, hetzelfde geldt voor Nederlanders (70%) en Duitsers (66%). Het salaris dat men ontvangt en het gevoel dat men ergens een bijdrage aan levert, worden door 43% van de Belgische ondervraagden genoemd als positieve factoren. Naast humor op de werkvloer haalt de Duitser ook plezier uit de complimenten die hij krijgt vanwege leidinggevenden (36%). Opvallend is dat mannen en vrouwen grotendeels aan dezelfde dingen plezier beleven in hun werk, met dit verschil dat Belgische vrouwen vaker dan mannen plezier ontlenen aan complimentjes vanwege leidinggevenden (33% tegenover 17%).


Uit het onderzoek blijkt voorts dat ruim een derde van de Belgen trots is op zijn of haar bedrijf. Belgen (37%) en Nederlanders (38%) zijn fierder op het bedrijf waarvoor ze werken dan Duitsers (30%). Van de Duitsers praat 64% in privé-tijd enkel over het werk als dit echt niet te vermijden is.


Het onderscheid tussen mijn en dijn blijkt in België niet helemaal duidelijk te zijn. Driekwart van de werkende Belgische mannen (76%) werkt in privé-tijd wel eens voor z'n werkgever. Bij de vrouwen ligt dat percentage een stuk lager (60%). Daar staat tegenover dat 90% van de Belgen wel eens met privé-zaken bezig is tijdens de werktijd. En dat 79% zich daarover niet schuldig voelt.


Ten slotte wijst het onderzoek uit dat Nederlanders, Duitsers en Belgen meer gestresst zijn. De ondervraagden komen tijd tekort, hebben minder financiële zekerheid en maken zich zorgen over de situatie in eigen land. De Duitse vrouwen spannen de kroon qua stressniveau. Nederlandse mannen zijn het minst gestresst.

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen