< Terug naar overzicht

Werkbaarheidsgraad gestegen

De werkbaarheidsgraad is tussen 2004 en 2007 in drie sectoren significant gestegen: in de bouw, de financiële sector en de groot- en kleinhandel. Dat blijkt uit de resultaten van de tweede werkbaarheidsenquête van STV-Innovatie & Arbeid.

In 2007 is de werkbaarheidsgraad voor werknemers in Vlaanderen licht gestegen van 52,3 procent naar 54,1 procent. De toename van 1,8 procentpunt komt overeen met ongeveer 40.000 werkbare jobs.
Werkbaar betekent dat de job voldoende leermogelijkheden biedt, goed te combineren is met het privéleven en dat de werknemer weinig of geen motivatie- of werk-stressproblemen ervaart. De werkbaarheidsgraad is een samengesteld cijfer dat aangeeft welk percentage van de werknemers een job heeft die voldoende ‘werkbaar’ is.

Analyse per sector


In de werkbaarheidsmonitor van STV-Innovatie & Arbeid worden veertien sectoren onder de loep genomen, zodat men ook kan nagaan hoe de werkbaarheidsgraad in deze sectoren evolueert.
In 2004 waren het openbaar bestuur (59,1 procent), gevolgd door de onderwijssector (57,2 procent) en de gezondheids- en welzijnszorg (56,1 procent) de sectoren met het grootst aandeel werknemers die een werkbare job hebben. In 2007 zijn dat de financiële sector (60,7 procent), gevolgd door het openbaar bestuur (60,3 procent) en de onderwijssector (59,7 procent).
De sectoren met de laagste werkbaarheidsgraad waren in 2004 textiel en confectie (43 procent), horeca (43,4 procent) en de zakelijke diensten (44,6 procent).
In 2007 zijn dat de transportsector (43,2 procent), post- en telecommunicatie (44,5 procent) en textiel en confectie (44,7 procent).
In 2004 waren er vier sectoren die een hogere werkbaarheidsgraad hadden dan het cijfer voor Vlaanderen: de chemische industrie, het openbaar bestuur, de gezondheids- en welzijnssector en de onderwijssector. In 2007 zijn daar twee sectoren bijgekomen, de bouwsector en de financiële sector.
Als we de verschuivingen overlopen tussen 2004 en 2007, blijkt dat voor drie sectoren een betekenisvol verschil opgetekend wordt. Dat is het geval voor de bouwsector (van 51,1 procent naar 57,9 procent), de groot- en kleinhandel (van 45,6 procent naar 50,9 procent) en de financiële sector (van 51,4 procent naar 60,7 procent).

Verklaring


De verbetering van de werkbaarheidsgraad in de bouwsector is vooral toe te schrijven aan het feit dat minder werknemers werkstressproblemen hebben en/of een job die weinig leermogelijkheden biedt. In de financiële sector en de groot- en kleinhandel zijn er op de vier deelaspecten van werkbaar werk geen significante verschillen, maar is de verbetering eerder het gevolg van een gecombineerde vooruitgang op de deelaspecten. Voor de financiële sector gaat het om een verbetering op elk van de vier deelaspecten, voor de groot- en kleinhandel enkel om een verbetering op het vlak van motivatie, leermogelijkheden en werk-privébalans.

Alle informatie over de werkbaarheidsmonitor vindt u op www.serv.be/werkbaarwerk. De documenten kan u gratis downloaden.

Bron: STV-Innovatie & Arbeid

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen