< Terug naar overzicht

Werken met een arbeidshandicap: nieuwe maatregelen

Sinds 1 oktober 2008 zijn er nieuwe maatregelen rond arbeidsgehandicapten voor werkzoekenden, werknemers én werkgevers. U hebt geen financieel argument meer om een persoon met een arbeidshandicap niet aan te werven.

Net als alle werkzoekenden kunnen personen met een arbeidshandicap een beroep doen op de basisdiensten van de VDAB. Voor velen onder hen volstaat dit al om snel werk te vinden. Maar sommigen hebben het moeilijk om een job te vinden en hebben nood aan gespecialiseerde ondersteuning. Hiervoor werkt de VDAB samen met gespecialiseerde diensten voor arbeidsonderzoek (GA), gespecialiseerde trajectbegeleiding (GTB) en gespecialiseerde opleidings- en begeleidingsdiensten (GOB). Voortaan bepaalt de VDAB wie in aanmerking komt voor deze bijzondere ondersteuning bij tewerkstelling en is er geen voorafgaande erkenning door het Vlaams Fonds meer nodig.

Meer maatregelen


Een overzicht van de nieuwe maatregelen:
 • [ONDERLIJND]Steun voor tolken voor doven en slechthorenden[/ONDERLIJND]

 • De VDAB betaalt de kost voor schrijftolken en gebarentaaltolken voor personen met een arbeidshandicap die zoeken naar werk, die begeleid worden in hun zoektocht naar werk of die deze ondersteuning nodig hebben om hun werk beter uit te voeren.
 • [ONDERLIJND]Steun voor verplaatsingskosten woon-werkverkeer[/ONDERLIJND]

 • De VDAB betaalt een tegemoetkoming aan werknemers met een arbeidshandicap die zich wegens die handicap moeilijk kunnen verplaatsen.
 • [ONDERLIJND]Steun voor arbeidsgereedschap en -kledij[/ONDERLIJND]

 • De VDAB betaalt de bijkomende kosten voor arbeidsgereedschap en -kledij die een werknemer vanwege zijn handicap moet dragen. De persoon met een arbeidshandicap wordt eigenaar van het gereedschap en de kledij, zodat hij die nog bij een andere werkgever kan gebruiken.
 • [ONDERLIJND]Steun voor aanpassing van arbeidspost[/ONDERLIJND]

 • De VDAB betaalt de aanpassingen van de arbeidspost van een persoon met een arbeidshandicap.
 • [ONDERLIJND]Vlaamse ondersteuningspremie (VOP) voor werkgevers [/ONDERLIJND]

 • De VDAB betaalt een ondersteuningspremie als de werkgever een persoon met een arbeidshandicap in dienst neemt of houdt. Door de arbeidshandicap heeft de werkgever extra inschakelings- en of ondersteuningskosten en is er een verminderde productiviteit.

  Geen argument


  Luk Zelderloo, secretaris-generaal van de European Association of Service Providers for Persons with Disabilities, windt er geen doekjes om. Volgens hem hebben werkgevers geen enkel financieel argument meer om een persoon met een handicap niet aan te werven. “Van bijzondere software, over aangepast sanitair tot middelen voor extra opleiding en begeleiding, werkelijk alles kan je gecompenseerd zien. Nieuw zijn de fondsen om de extra administratie te bekostigen die de tewerkstelling van personen met een arbeidshandicap met zich mee brengt. Dat is een euvel waar personeelsdiensten steevast over klagen.”

  Bron: VDAB-Magezine oktober 2008

  Geef als eerste een reactie

  Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
  < Terug naar overzicht

  U zoekt, u vindt !

  HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

  Word nu lid !
  Geniet van de voordelen