< Terug naar overzicht

Werken met een handicap

In 2003 werd afgesproken om een evenredige arbeidsdeelname voor personen met een handicap te bereiken. Uit recente cijfers blijkt dat het groeiscenario niet gehaald wordt. Nieuwe maatregelen moeten hieraan verhelpen. VDAB en HRSquare organiseren rond het thema een seminarie: "Heeft uw organisatie ook een klare kijk? Klik hier voor het programma

In december 2003 hebben de Vlaamse regering, de Vlaamse sociale partners, gebruikersorganisaties en intermediaire organisaties voor personen met een handicap een gemeenschappelijke platformtekst 'Evenredige arbeidsdeelname en diversiteit 2010' aangenomen.
Om een evenredige arbeidsdeelname van mensen met een arbeidshandicap te bereiken en de grote kloof in de werkzaamheidsgraad te verkleinen, werd een groeiscenario afgesproken. Dit voorzag in de creatie van gemiddeld 4500 tot 9000 nieuwe jobs per jaar voor deze kansengroep.
Uit een raming op basis van de Arbeidskrachtentellingen van 2002 en 2007 blijkt dat de jaarlijkse groei beperkt is gebleven tot gemiddeld 4000 jobs per jaar, aan de onderkant van het groeipad.

Eerste stap


Ongeveer één op de acht personen tussen 15 en 64 jaar (482.000) omschrijft zichzelf als arbeidsgehandicapt. Naast de leeftijd is het onderwijsniveau hierbij zeer bepalend: de kans op ‘hinder in de dagelijkse activiteiten’ bedraagt twintig procent bij de laaggeschoolden tegenover zes procent bij de hooggeschoolden.
Vooral het zeer geringe aanbod van de arbeidsgehandicapten op de arbeidsmarkt baart zorgen. De meerderheid (53 procent) is inactief, 42 procent heeft betaalde arbeid (een lager percentage dan in de meeste EU-landen) en slechts 5 procent van de totale groep is werkzoekend.
De sterke toename van het aantal ingeschreven werkzoekende arbeidsgehandicapten (+ 12.000 sinds 2001) is een eerste stap in een langdurig proces van ‘activering’. De tweede stap moet gezet worden door bedrijven en organisaties die meer kansen zouden moeten geven aan deze kansengroep.

Tweede stap


Een werkgever kan over de brug gehaald worden met arbeidspostaanpassingen, tolken voor doven en slechthorenden, speciaal arbeidsgereedschap voor de werknemer en financiële ondersteuning via de Vlaamse Ondersteuningspremie (VOP). Deze premie is minstens even hoog, maar in de meeste gevallen hoger dan de vroegere premies (VIP en cao 26) en het bereik is verruimd van de particuliere sector tot het onderwijs, de lokale besturen en de zelfstandige arbeid.
De toegang tot deze bijzondere vormen van ondersteuning verloopt via de VDAB (rechtstreeks voor wie al werkt, via de basisdienstverlening en/of de trajectwerking voor werkzoekenden).
Veel van de opgesomde interventies zijn ook van toepassing op wie al aan het werk is en gehandicapt of chronisch ziek wordt. Behoud van werk is immers even belangrijk als aan werk geraken (de meeste arbeidsgehandicapten hebben ooit al gewerkt, maar lopen een groot risico hun job te verliezen).

Meer informatie over deze problematiek vindt u in het nieuwe nummer van VDAB Ontcijfert: Werken met een handicap? Moet kunnen!. Het volledige dossier vindt u hier.

HR Square en VDAB laten u ontdekken wat werknemers met een handicap kunnen op dinsdag 9 december 2008. Tijdens dit seminarie krijgt u inzicht in de verschillende types arbeidshandicaps en mogelijkheden van de betrokken werknemer, maakt u kennis met de begeleidende maatregelen en stimuli van de overheid, en verneemt u alles over de juridische context, inrichting van de werkplek en sociale zekerheid.
Alle informatie vindt u hier.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen