< Terug naar overzicht

‘Werkgevers willen geen ouderen’

Werknemers menen dat werkgevers bij een sollicitatie vooral op basis van leeftijd discrimineren. Geslacht en etniciteit zijn minder vaak een reden voor afwijzing. Ook bij beloning en promotie vindt leeftijdsdiscriminatie plaats.

Het kersverse Nederlandse Arbeidsmarkt GedragsOnderzoek (AGO) van Intelligence Group peilde naar de ervaringen met discriminatie op de werkvloer. Volgens de respondenten vindt discriminatie vooral plaats op basis van leeftijd. Dit komt bijna vier keer zo vaak voor dan discriminatie op geslacht of etniciteit. Bijna een kwart (22%) van de ondervraagden heeft aangegeven dat in hun organisatie wel eens kandidaten worden afgewezen vanwege de leeftijd. Slechts 6% van de respondenten denkt dat het afwijzen van kandidaten wel eens plaatsvindt vanwege geslacht of etniciteit.
De respondenten die beweerden leeftijdsdiscriminatie in hun organisatie te ervaren, gaven aan dat dit vooral gebeurt vanaf 36 jaar (66% ziet leeftijdsdiscriminatie vooral bij kandidaten van 36 jaar en ouder). Een derde van de ondervraagden ziet leeftijdsdiscriminatie ook gebeuren bij personen jonger dan 36 jaar.
Verder blijkt dat als leeftijdsdiscriminatie op de werkvloer voorkomt, dit voornamelijk het geval is bij het (niet) aanwerven van kandidaten: 20% van de ondervraagden is het hiermee eens. Daarnaast is een gedeelte van de respondenten van mening dat leeftijdsdiscriminatie begint bij het uitnodigen van de sollicitanten (16%). Verder geeft 15% aan dat leeftijddiscriminatie plaatsvindt bij het belonen van werknemers, gevolgd door discriminatie bij promotie (doorgroeien) met 11%.

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen