< Terug naar overzicht

“Werkgevers zouden mee moeten staken”

Op 30 april 2008 organiseerden de vakbonden een betoging rond de werkdruk en het personeelstekort in de zorgsector. Ook ondernemers in de ouderenzorg ervaren de schaarste aan personeel op de arbeidsmarkt als een groot probleem.

“Eigenlijk zouden de ondernemers in de ouderenzorg mee moeten staken, maar waarom staken als werkgevers en werknemers het over de knelpunten met elkaar eens zijn?” zegt Kurt Stabel, directeur van de Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg. FOS vraagt de vakbonden om samen aan oplossingen te werken.

Uit een bevraging die FOS hield onder haar leden blijkt dat 93% een tekort aan verpleegkundigen ervaart en maar liefst 74% dit tekort alleen maar voelt toenemen. In de bevraging werd ook gepeild naar het effect hiervan op de kwaliteit van de zorg, de intentie van de leden om buitenlandse arbeidskrachten in dienst te nemen en wat volgens de leden de beste manier is om het tekort aan verpleegkundigen aan te pakken.

Een delicate vraag rond het effect van het tekort aan personeel op de kwaliteit van de zorg was of de ondernemers al dan niet verpleegkundigen in dienst hielden waarover ze niet tevreden waren, maar die ze toch in dienst hielden omdat er geen vervanging voor gevonden kon worden. Daarop antwoordde 51% dat ze verpleegkundigen in dienst hielden terwijl ze onvoldoende functioneerden. Een aantal zorgvoorzieningen probeert het tekort op te vangen door buitenlandse verpleegkundigen aan te trekken. Dat aantal is op dit moment nog beperkt tot 2,8% van de verpleegkundigen. Toch denkt 76% erover in de toekomst met buitenlandse arbeidskrachten te moeten werken.

Ook voor ondernemers in de ouderenzorg is het tekort aan verpleegkundigen een acuut probleem. Het wordt steeds moeilijker om nieuwe personeelsleden te vinden, medewerkers in zwangerschapsverlof of zelfs op vakantie te vervangen, en de trouwe werknemers te blijven motiveren om de tekorten op te vangen of in te springen voor zieke collega’s.

“Eigenlijk zouden de ondernemers in de ouderenzorg dus mee moeten staken”, zegt Kurt Stabel, directeur van Federatie Onafhankelijke Seniorenzorg. “We kampen met exact dezelfde problemen en ook wij hebben er alleen maar voordelen bij als er meer mensen hun weg naar de ouderenzorg vinden. Werkgevers en werknemers zijn het over de knelpunten dus volmondig met elkaar eens. Waarom dan staken?”


Door de grootte van het probleem is de oplossing des te complexer en moet er zowel op korte als op lange termijn gehandeld worden. Op basis van de ledenbevraging stelt FOS daarom voor dat op korte termijn de weekend- en nachtpremies opgetrokken worden en de werkgeverslasten op premies worden verlaagd, zoals in alle andere sectoren overigens het geval is. Het geld dat hierdoor vrijkomt, zou volledig naar de werknemers moeten gaan in de vorm van nettoloon. Tevens dient project 600 dat 600 verpleegkundigen bijkomend wil opleiden, vervangen te worden door het nieuwe project 800. In project 800 wordt aan 800 mensen een opleiding tot verpleegkundige aangeboden. In plaats van 100% loopt het loon slechts door voor 80% en wordt er van de student een engagement gevraagd om vijf jaar in de ouderenzorg te blijven. Op die manier wordt vermeden dat mensen die verpleegkundige willen worden, wachten tot de overheid hun opleiding betaalt of niet de juiste motivatie hebben om de opleiding te volgen. Met project 800 kan men op die manier met hetzelfde budget meer personen een opleiding aanbieden en voor een grotere doorstroom van verpleegkundigen naar de arbeidsmarkt zorgen.


Op (midden)lange termijn kunnen:


- de taken van de verpleegkundigen herbekeken worden.

- de personeelsnormen aangepast en verhoogd worden in functie van zorgbehoevendheid. De personeelsnormen rechtlijnig verhogen is echter uitgesloten.

- de personeelsnormen herbekeken en flexibeler gemaakt worden, zodat er meer medewerkers ingezet kunnen worden waar dat echt nodig is en op de momenten dat het echt nodig is. Verpleegkundigen en verzorgenden moeten ook beter beloond worden voor hun flexibiliteit.


Tot slot zou er een objectief debat moeten komen over wat kan en wat niet kan in de commercialisering van de zorg. Meer marktwerking en meer ondernemerschap kunnen de kwaliteit, de toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de zorg net ten goede komen. Zolang de overheid duidelijk is in wat de minimale kwaliteit moet zijn, een goed controlesysteem onderhoudt en ongelijke financieringen wegwerkt, moet men geen schrik hebben voor meer marktwerking en ondernemerschap in de zorg.


Info: Kristel Goffin, communicatieverantwoordelijke FOS, tel. 03/353.77.29, kristel.goffin@seniorenzorg.be

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen