< Terug naar overzicht

Werkoverlast verpleegkundigen beïnvloedt mortaliteit patiënten

Een te hoge werklast in combinatie met een lager opleidingsniveau van verpleegkundigen kan het leven van patiënten in gevaar brengen en de mortaliteit na een operatie met 7% doen stijgen.

Dat blijkt uit een studie die onlangs verscheen in het medische vakblad The Lancet en die in negen landen, waaronder België, werd uitgevoerd. De vorsers analyseerden de overlevingscijfers na chirurgische ingrepen in 300 ziekenhuizen, en brachten die in verband met de werklast en het opleidings- en vormingsniveau van de verpleegkundigen.

De gegevens hebben betrekking op de periode 2007-2010. De operaties sloegen op meer dan 420.000 patiënten ouder dan 50 jaar die courante ingrepen ondergingen, zoals aan de heup, de knie, de galblaas of blinde darm.

Het aantal patiënten dat binnen de dertig dagen na de opname overleed in het ziekenhuis, lag gemiddeld erg laag: tussen 1 en 1,5%, afhankelijk van het land. Al kunnen mortaliteitscijfers binnen de landen zelf nogal uiteenlopen, gaande van minder dan 1% tot meer dan 7%.

De hogere mortaliteitsgraad wordt in verband gebracht met twee belangrijke factoren: een hogere werklast en een lager opleidingsniveau van de verpleegkundigen. Het aantal verpleegkundigen en hun opleidingsniveau kunnen sterk verschillen tussen verschillende landen en zelfs tussen ziekenhuizen, stellen de auteurs van de studie. Zo hebben alle verpleegkundigen in Noorwegen en Spanje het equivalent van een licentiaat tegenover slechts 28% van hen in Engeland.

In ziekenhuizen waar elke verpleegkundige zich gemiddeld over zes patiënten moet ontfermen en waar minstens 60% van het personeel het niveau van een licentiaat heeft, ligt het risico op overlijden binnen de dertig dagen praktisch een derde lager dan in ziekenhuizen waar elke verpleegkundige acht patiënten voor zijn rekening moet nemen en waar slechts 30% een licentiaatsniveau heeft.

Elke extra patiënt per verpleger komt overeen met een stijging van het risico met 7%. En elke stijging met 10% van het aandeel personeelsleden op licentiaatsniveau doet de mortaliteit 7% dalen.

De onderzoekers waarschuwen dat het aantal verpleegkundigen terugschroeven uit besparingsoverwegingen, de gezondheidstoestand van de patiënten kan aantasten. Meer de nadruk leggen op de opleiding zou het aantal vermijdbare overlijdens kunnen terugdringen, menen ze.

De studie werd uitgevoerd in België, Engeland, Finland, Ierland, Nederland, Noorwegen, Spanje, Zweden en Zwitserland. Studies in Canada en de Verenigde Staten geven gelijkaardige resultaten.

Bron: De Standaard

Lees meer over

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen