< Terug naar overzicht

Wie overstapt van privé naar overheid neemt anciënniteit mee

Wie vanuit de privésector ambtenaar wordt – leraar bijvoorbeeld – zal straks zijn anciënniteit kunnen meenemen, en dus ook volgens anciënniteit betaald worden. De overheid wordt zo aantrekkelijker als werkgever voor wie al een tijd in de privé heeft gewerkt.

De federale ministerraad heeft ingestemd met een ontwerp van koninklijk besluit van minister van Ambtenarenzaken Inge Vervotte (CD&V), dat maar liefst 24 verschillende besluiten over het statuut van de ambtenaar wijzigt. Doel van deze wijziging is de federale overheid als aantrekkelijke werkgever te positioneren en het management meer verantwoordelijkheden en mogelijkheden te geven om meer professioneel talent bij de federale administratie aan te trekken.
Om een aantrekkelijke werkgever ‘te blijven’, wordt van job veranderen binnen de overheid vergemakkelijkt, het pakket aan opleidingen wordt verbreed en administratieve anomalieën worden weggewerkt. Om een aantrekkelijke werkgever ‘te worden’, zal ervaring uit de privésector sneller en makkelijker erkend worden.
Het ontwerp van Vervotte laat ambtenaren van alle niveaus toe hun ervaring uit de privésector te valoriseren. Bij de aanwerving telt die ervaring mee als anciënniteit, waardoor de startwedde verhoogt. Voordien konden enkel ambtenaren van niveau A (het hoogste niveau) dat doen. Bedoeling is dat, bijvoorbeeld, ook een ICT’er van niveau B, met vijf jaar relevante ervaring in de privésector, die ervaring bij de aanwerving kan inbrengen en zo zijn bruto jaarloon bij de start met 1500 euro ziet stijgen.
Al bij de start van de wervingsprocedure zou duidelijk gemaakt worden welke privé-ervaring voor hoeveel meetelt. Dit maakt de vacature aantrekkelijker voor sollicitanten met ervaring in de privésector. Stel dat Justitie een jurist fiscaal recht met vijf jaar relevante ervaring zoekt. Vroeger startten kandidaten met relevante ervaring (bijvoorbeeld vanuit een advocatenkantoor) zonder anciënniteit. Ze konden die pas ná de aanwerving laten erkennen. Nu zal de aangeworven jurist meteen vergoed worden met vijf jaar anciënniteit, ofwel 3200 euro meer bruto jaarloon.
Om de administratieve procedure te versnellen, stelt Vervotte voor dat de voorzitter van elke federale overheidsdienst bepaalt welke ervaring uit de privésector in aanmerking komt en voor hoeveel die meetelt. De berekening van de geldelijke anciënniteit zou worden vereenvoudigd, naar aanleiding van het verslag van het Rekenhof van januari 2006.
De nieuwe regelingen kunnen van kracht worden wanneer de ambtenarenvakbonden ermee instemmen en als de Raad van State geen juridische bezwaren ziet.
Bron: Website Inge Vervotte, Het Nieuwsblad

Geef als eerste een reactie

Om reacties te kunnen geven moet u inloggen
< Terug naar overzicht

U zoekt, u vindt !

HR Square | Magazine, E-zine, Netwerk, Website, Seminaries, ...

Word nu lid !
Geniet van de voordelen